Organisationsændring i Kulturministeriets departement

Som led i departementets organisationsstrategi, har departementet besluttet en organisationsændring, som indebærer en ændring af chefansvaret i de faglige enheder.

Fremover vil de faglige enheder være følgende:

Uddannelser, Kulturbevaring, International koordinering og Ophavsret (UKIO)

Medier, Idræt og Kunst (MIK)

Departementets Ledelses- og Kommunikationssekretariat, Koncern Økonomi og Servicecenter er uændrede.