Overvægtige børn vil gerne dyrke idræt - men på egne betingelser!

En ny evaluering af en række idrætsprojekter for overvægtige børn viser, at børnene er klar til at dyrke idræt, hvis aktiviteterne er særligt tilrettelagt på deres betingelser.

Idrætsprojekterne er igangsat under Kulturministeriets og Indenrigs- og Socialministeriets 40 mio. kr. – pulje ”Idræt for vanskeligt stillede børn”, som kørte i 2005-2008.
 
Evalueringen af projekterne er foretaget af ph.d.-studerende Annette Michelsen la Cour, Institut for Idræt, Københavns Universitet – og konklusionen er klar: Det kan lade sig gøre at få de overvægtige børn til at dyrke idræt i foreningerne, men det kræver, at idrætten er særligt tilrettelagt på børnenes betingelser. Evalueringen konstaterer også, at der er store fremtidige perspektiver i et tæt samarbejde mellem idrætsforeninger og f.eks. skoler og SFO’er på området. Et sådant samarbejde kan bl.a. medføre, at børn bliver medlemmer af idrætsforeningerne – frem for at blive klient- og patiengjort i det offentlige system.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
”Det er muligt at få overvægtige børn ind i idrætten – hvis altså idrætstilbuddene er designet på børnenes betingelser. Der er ingen tvivl om, at idrætten har meget at byde ind med i løsningen af et alvorligt samfundsproblem. De frivillige foreninger kan noget, som det offentlige system har sværere ved. Det er lysten, der driver værket – og det foregår på deltagernes betingelser!”
 
Indenrigs- og Socialminister Karen Ellemann siger:
”Rapporten bekræfter, at det aktive idræts- og foreningsliv i Danmark kan gøre en vigtig forskel for overvægtige børn. I forhold til deres sundhed, men så sandelig også i forhold til deres sociale velvære. Idrættens positive samvær og succesoplevelser løfter børnenes selvværd til nye højder. Vi ved jo, at der desværre er en sammenhæng mellem overvægt og sociale udfordringer – både i barndommen og i voksenlivet. Den sammenhæng kan idrætten være med til at bryde”.
 
Læs den fulde rapport (pdf)
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 68 
Presseansvarlig Jesper Termansen, Indenrigs- og Socialministeriet, tlf.: 33 92 47 49
Fuldmægtig Biørn Bakdal, Indenrigs- og Socialministeriet, tlf.: 33 92 41 58