Pædofili-lov har bestået sin prøve

Lov om indhentelse af børneattester er blevet evalueret og har bestået.

Børneattestloven, der blev gennemført i 2005, har til formål at forhindre, at personer dømt for pædofili får ansættelse steder, hvor de skal have med børn at gøre. Loven indebærer en pligt for idrætsforeninger, spejderklubber, daginstitutioner, skoler osv. til at indhente børneattest, før de ansætter personale, der skal have med børn under 15 år at gøre. En børneattest er en særlig straffeattest, der indeholder oplysninger om domme om sædelighedsforbrydelser mod børn og om udbredelse eller besiddelse af børnepornografi.
 
Kulturministeriet har nu, 2½ år efter lovens ikrafttræden, gennemført en evaluering af loven samt de tilhørende bekendtgørelser, der blev udstedt af otte ministerier. Konklusionen på evalueringen er, at loven lever op til formålet, idet det vurderes, at der er sket en styrkelse af indsatsen over for seksuelle overgreb mod børn.
 
Brugerne af loven, herunder idrætsforeninger, daginstitutioner og skoler, er meget positive overfor lovens anvendelse og finder, at den er med til at give et bedre grundlag til at forhindre seksuelle overgreb. Der er i den periode, loven har været gældende, blevet indhentet 446.576 børneattester, hvoraf 59 har været positive.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er rigtig glad for denne positive evaluering af loven, som jeg i sin tid var stolt over, at vi fik gennemført. Der er nu kommet et bedre grundlag for at sikre, at pædofile ikke ansættes i stillinger i skoler, dagtilbud, idrætsforeninger m.v. – og et bedre formål kan næsten ikke tænkes. Tallene taler for sig selv: Loven virker!”
 
Kulturministeriet har 15. januar sendt en såkaldt lovovervågningsredegørelse og et lovudkast i høring. Den foreslåede lovændring, som er sendt i høring, indeholder kun en enkelt ændring, nemlig ophævelse af den evalueringsklausul, der var skrevet ind i loven. På baggrund af evalueringen ses der ikke at være behov for ændringer af loven.

Find høringsdokumenter på høringsportalen

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Peter Schønning, tlf.: 33 92 35 68
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 33 92 35 98