Plan for digitalisering af kulturarven

Som led i den mediepolitiske aftale for 2007-2010, som blev indgået mellem regeringen, DF, S, RV og SF, nedsætter kulturminister Brian Mikkelsen en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forskellige forslag til digitalisering af udvalgte, prioriterede dele af kulturarven, herunder DR’s arkiver.

Emnerne omfatter tekst (bøger, tidsskrifter, aviser), fotoer, museumsgenstande, arkivalier og audiovisuelt materiale.
 
Arbejdsgruppens overordnede fokus er bevaring og formidling af kulturarven, samt de ophavsretlige problemstillinger, som knytter sig til digitalisering og tilgængeliggørelse af kulturarven. Formålet er endvidere at fremme samarbejde og sikre en rationel arbejdsdeling mellem de involverede parter nationalt og internationalt.
 
Arbejdsgruppen er bredt sammensat med repræsentanter for de relevante offentlige myndigheder, interesse- og ophavsretsorganisationer. Arbejdet skal være afsluttet 1. maj 2007.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Efterspørgslen efter digitalt indhold stiger eksplosivt, samtidig med at udviklingen i informations- og kommunikationsteknologier giver stadigt flere muligheder for tilgængeliggørelse af indhold online.
Digitalisering er en forudsætning for en moderne og tidssvarende bevaring og formidling af vores fælles kulturarv, der medvirker til udvikling af Danmark som et førende videnssamfund”.

Yderligere oplysninger:

Pressechef i Kulturministeriet Martin Østergaard-Nielsen, 33 92 35 98
Afdelingschef i Kulturministeriet Jesper Hermansen, tlf. 33 92 35 18