Politisk aftale om lokalradio og lokal-tv

Regeringen og Dansk Folkeparti har i dag indgået en tillægsaftale til medieaftalen for perioden 2002-2006 om dele af en ny lokalradio/tv-ordning.

Aftalen indebærer en forenkling af strukturen på lokalradio- og tv-området.

Den betyder, at de lokale radio- og tv-nævn nedlægges senest pr. 31. december 2006. Tilladelser til lokalradio- og tv-programvirksomhed skal fremover udstedes og administreres af Radio- og tv- nævnet. Og den indebærer også, at tilskudsordningen til ikke-kommercielle stationer ændres pr. 31. december 2005 således, at der fremover kun ydes ét samlet driftstilskud til stationer, der har bred kontakt til lokalsamfundet.

Herudover har partierne aftalt, at alle lokal-tv-sendemuligheder udbydes samlet af Radio- og tv-nævnet med krav om regionale nyhedsudsendelser. Der tages senere stilling til, om der skal afsættes en særlig tv-kanal til græsrods-tv i København. Tilladelse til ikke-kommercielt lokal-tv udstedes af Radio- og tv-nævnet til "vinduer" på de ovennævnte sendemuligheder. De gældende "must carry"-forpligtelser for så vidt angår lokal-tv afskaffes. De nødvendige ændringer af radio- og tv-loven gennemføres i folketingssamlingen 2004/2005.

Endelig har partierne aftalt, at der først efter afholdelse af en konference efter sommerferien med den kommercielle radiobranche vil blive taget stilling til spørgsmålet om replanlægning af frekvensanvendelsen af FM-båndet. Det skal her bl.a. drøftes om der skal anvendes SFN-teknik som i den hollandske replanlægning.

Brian Mikkelsen udtaler:

"Det glæder mig meget, at vi i aftalekredsen på baggrund af mange konstruktive drøftelser nu er blevet enige om en væsentlig del af en ny lokalradio/tv-ordning. Aftalen betyder, at der vil ske en forenkling og liberalisering af de regler, de lokale stationer i dag er underlagt."

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Lars M. Banke, tlf. 3392 9810.
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 3392 35 98.