Politisk aftale om lukning af udsendelse af analogt tv i 2009

Regeringen har indgået en bred politisk aftale med Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti om, at sending af tv med analog teknik i Danmark bringes til ophør med udgangen af oktober 2009.

Beslutningen om at lukke for det analoge tv-sendenet i 2009 skal sikre Danmark de bedste muligheder for at opnå så mange digitale sendemuligheder som muligt ved de internationale frekvensforhandlinger, som løber frem til juni 2006.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

- Det er en meget vigtig aftale, vi har fået på plads, og jeg er meget glad for, at der er bred opbakning til beslutningen i Folketinget. Det er en aftale, der vil være med til at sætte Danmark i front på den digitale udvikling. Den dato, vi har fastsat, giver forbrugerne god tid til overgangen samtidig med, at aftalen giver leverandørerne og branchen vished om, i hvilken retning udviklingen går og tidsfristerne for udviklingen. Fordelene ved digital tv viser sig allerede næste år, hvor DR og TV 2/DANMARK påbegynder digital udsendelse af public service programmerne DR1, DR2 og TV 2. Dermed bliver DR2 tilgængelig for hele befolkningen.

Videnskabsminister Helge Sander udtaler:

- Overgangen til digitalt tv åbner potentielt op for at se tv via mobiltelefoner, der allerede er forsøg med i Finland og Tyskland. Men det vil potentielt også kunne give alle danskere, der ikke har internet i dag, adgang til e-læring, e-handel, e-banking og adgang til udvalgte internetsider. 
 
- Aftalen er et vigtigt skridt i retning af en bred digitalisering, og det giver også Danmark et godt kort i de internationale frekvensforhandlinger, hvor vi skal sikre så mange frekvenser som muligt til digitalt tv i Danmark. 
 
Tv kan sendes såvel med den hidtidige analoge teknik som med den nye digitale teknik (DTT - digitalt jordbaseret tv) via radiobølger inden for et frekvensområde, hvor der internationalt er stor knaphed. Den nye digitale teknik udnytter frekvenskapaciteten betydeligt mere effektivt end den analoge teknik.
 
Skiftet fra analogt til digitalt tv vil potentielt give mulighed for flere tv-stationer, forbedret billed- og lydkvalitet, bedre mobilmodtagelse, interaktivitet og bidrage til bedre at dække særlige behov. Endvidere frigives der ved lukningen af analog tv-sending værdifuld frekvenskapacitet.
 
Med ophør af sending af analogt tv i 2009 gives der seerne en betydelig periode til at skaffe sig mulighed for at modtage de digitale tv signaler, inden udsendelse af analog tv ophører. Dette kan ske på flere forskellige måder, men den mest enkle er at anskaffe en set top boks, som kan omforme det digitale signal til et signal de eksisterende analoge tv kan vise.
 
Aftalepartierne fordeler frekvenserne mellem radio/tv formål og andre formål, f.eks. 3G-tjenester. Herefter beslutter henholdsvis teleforligskredsen og medieforligskredsen hver i sær hvordan den konkrete frekvensressource indenfor hvert område skal udnyttes. Det vil først blive endeligt besluttet efter de internationale frekvensforhandlinger hvor man ved hvor mange digitale frekvenser Danmark får rådighed over.
 
Aftalen om lukning af udsendelse af analogt tv er indgået som en tillægsaftale til  den telepolitiske principaftale af 8. september 1999 om sigtelinier for telepolitikken mellem regeringen, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti og som en tillægsaftale til den mediepolitiske aftale for 2002-2006 af 3. juni 2002 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Videnskabsministeriet, kontorchef Sune Rahn, tlf.: 3392 9873, sra@vtu.dk eller til Kulturministeriet, kontorchef Lars Banke, tlf.: 3392 9810, lmb@kum.dk.

Aftaleteksten kan hentes i pdf