Portal om dansk sprog skal oprettes på nettet

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Dansk Sprognævn vil i fællesskab udvikle en sprogportal på nettet.

”Vores mål er at sprogportalen skal være det sted man opsøger når man vil vide noget om det danske sprog og om sprogforhold i Danmark i det hele taget,” siger formanden for Dansk Sprognævn, Niels Davidsen-Nielsen.

Sprogportalens søgemuligheder og layout vil blive forbedret væsentligt i forhold til de nuværende hjemmesider, og der skal løbende stilles mere viden og flere informationer til rådighed. Der skal fx udvikles en database med svar på almindelige spørgsmål om sproglige problemer, og der skal være oplysninger om nye ord i dansk. Desuden skal der opbygges en linksamling med links til andre relevante websteder.

Derudover arbejder Det Danske Sprog- og Litteraturselskab også med at digitalisere væsentlige ordbøger og gøre dem tilgængelige på nettet. ”Sprognævnets Retskrivningsordbog findes jo allerede på nettet,” siger Jørn Lund, direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. ”Vi er i færd med at gøre Sprog- og Litteraturselskabets to store ordbøger elektronisk tilgængelige, både klassikeren, Ordbog over det danske Sprog, som beskriver sproget fra ca. 1700 til 1950, og den nye, Den Danske Ordbog, som beskriver dansk som det skrives i perioden fra 1950 til i dag.”

Baggrunden for disse og en række andre initiativer er den, at regeringen som led i aftalen om finanslov 2005 med folketingets partier afsatte en pulje på 3,0 mio.kr. årligt i perioden 2005-2008 til en ekstraordinær indsats for det danske sprog. Regeringen har siden besluttet at gøre bevillingsforhøjelsen permanent.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Bevilingerne fra regeringen og aftalepartierne sikrer, at indsatsen for det danske sprog vil få et markant løft i de kommende år, og jeg glæder mig til, at sprogportalen vil gøre det lettere for borgerne at finde oplysninger om det danske sprogs udvikling og brug.”

Yderligere oplysninger

Formand for Dansk Sprognævn Niels Davidsen-Nielsen, tlf: 3532 8974 el. 3886 4550
Direktør for Dansk Sprog og Litteraturselskab Jørn Lund, tlf: 33 13 84 20 - 9605
Fuldmægtig i Kulturministeriet Annette Kornerup, tlf: 33 92 35 24