Positiv akkreditering af scenekunstuddannelserne

Den Danske Scenekunstskole har fået fire scenekunstuddannelser positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Disse uddannelser har derfor nu bachelorstatus.

Den Danske Scenekunstskole har opnået positiv akkreditering af 4 bacheloruddannelser. Det er uddannelserne i skuespil, musicalperformance, iscenesættelse og scenekunstnerisk produktion. Opnåelse af bachelorstatus er kulminationen på en lang proces, hvor alle de scenekunstneriske uddannelser i Danmark blev fusioneret pr. d. 1. januar 2015 netop med henblik at niveauet samlet for scenekunstuddannelser skulle løftes.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Jeg er meget glad for, at de scenekunstuddannelser er blevet akkrediteret, og at dimittenderne fra de fire uddannelser nu kan kalde sig bachelorer. Det viser, at scenekunstuddannelserne i Danmark har et højt fagligt niveau.  Tillykke til Den danske Scenekunstskole. Jeg ved, de har arbejdet meget målrettet med at opnå dette.”
Alle videregående uddannelser i Danmark skal akkrediteres, med henblik på, at vise at de lever op til en række kriterier for relevans og kvalitet for de enkelte uddannelser.

Akkrediteringsrådet afgør på baggrund af rapporter udarbejdet af Akkrediteringsinstitutionen, om de enkelte uddannelser lever op til de fastlagte kriterier.

Akkrediteringen viser, om uddannelser og eksaminer er tilrettelagt i forhold læringsmål for uddannelserne, og om det kunstneriske vidensmiljø, der støtter op om uddannelsen, er af høj international karakter. For at opnå en positiv akkreditering skal uddannelserne også have tilstrækkeligt fokus på dimittendernes mulighed for at få arbejde inden for deres fagområde efter endt uddannelse.

Akkrediteringsrådets afgørelse

Pressemeddelelse fra Den Danske Scenekunstskole

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16