Positiv evaluering af designskolernes forskning

Forskningen på Danmarks Designskole og Designskolen Kolding er blevet evalueret af et internationalt panel. Panelet giver en meget positivt vurdering af designforskningen ved de to designskoler.

Især finder panelet det beundringsværdigt, at institutionerne i løbet af så forholdsvis kort en årrække har formået at etablere og konsolidere designforskningen ved institutionerne. Designskolerne får ligeledes ros for at have etableret sunde og lovende forskningsmiljøer med en glimrende formidling af viden fra forskningen.   

Evalueringen er kulminationen på en udviklingsproces, der blev påbegyndt for 8 år siden med en kraftig opnormering af institutionernes forskningsaktiviteter og etablering af Center for Designforskning. Udviklingen blev igangsat, med henblik på at designuddannelserne akkrediteres som delvist forskningsbaserede højere uddannelser.
Det internationale panel har haft prodekan, professor Pekka Korvenmaa fra Aalto University of Art and Design, Helsinki som formand.

Hent evalueringsrapporten for Danmarks Designskole

Hent evalueringsrapporten for Designskolen Kolding

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Danmarks Designskole og Designskolen Kolding har ydet en stor indsats i udviklingen frem mod at ændre status til forskningsbaserede uddannelser. Jeg er derfor meget tilfreds med, at evalueringen af forskningen ved de to institutioner er så klokkeklart positiv. Det er glædeligt, at Danmark nu har to designforskningsinstitutioner, der kan gøre sig gældende på internationalt niveau.”

Yderligere oplysninger

Rektor Anne-Louise Sommer
Danmarks Designskole, tlf.: 25 23 12 14

Rektor Elsebeth Gerner Nielsen
Designskolen Kolding, tlf.: 20 12 11 01

Afdelingschef Steen Kyed
Kulturministeriet, tlf.: 33 92 98 21