Proces for offentliggørelse af kirkelukningssager i Københavns Stift

Ansvaret for 14 sager om kirkelukninger blev tidligere i år overført fra ministeren for ligestilling og kirke til kulturministeren. Afgørelserne for hver af de 14 kirker forventes offentliggjort fredag den 13. september kl. 10.

Kulturminister Marianne Jelved har igennem den seneste tid haft de berørte menighedsråd, de kirkepolitiske ordførere i Folketinget, Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, samt kirkefondet til møde i forbindelse med de 14 kirkelukningssager, som Københavns biskop har indstillet til lukning. 

Sagsbehandlingen er inde i den afsluttende fase, og afgørelserne for de individuelle kirkelukningssager forventes offentliggjort fredag den 13. september kl.10 på kulturministeriets hjemmeside, www.kum.dk 

Efter offentliggørelsen fredag vil medierne have mulighed for interview med kulturministeren. Hvis man ønsker dette, kan man sende en mail til pressechef og særlig rådgiver i Kulturministeriet, Andreas Hemmeth på ahe@kum.dk