Public service fra DR til alle

Kulturministeren og DR har som opfølgning på medieaftalen for 2011-2014 indgået en ny public service-kontrakt for DR. Public service-kontrakten fastlægger de public service-forpligtelser, DR skal opfylde de næste fire år for de 3,5 - 4 mia. kr., DR årligt modtager af licensprovenuet.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Med DR’s nye public service-kontrakt er der etableret gode og tidssvarende rammer for, at DR kan sikre vedkommende public service-tilbud af høj kvalitet til alle. Det gælder også til børnene og de unge, som på deres præmisser skal have adgang til public service-indhold om den verden, som omgiver dem.
 
For mig har det været helt afgørende, at DR nu underlægges en mindre detailstyring og får større frihed – bl.a.  i forhold til valg af egnede platforme – så DR kan tilpasse sit public service-udbud til udviklingen. Som pendant til platformsneutraliteten er der i kontrakten, som det er aftalt i medieaftalen, sat fokus på det kerneindhold, som DR skal levere. Som væsentlige nyskabelser vil jeg gerne fremhæve, at DR skal:

     

  • sende programmer på DR HD til unge i HD-format, der bl.a. formidler aktuelle samfundsmæssige forhold
  • etablere forsøg med nyhedsformidling for børn
  • gøre indholdet på DR’s DAB-kanaler sammenligneligt med indholdet på DR’s FM-kanaler.   

Kontrakten er blevet til på baggrund af en konstruktiv dialog med DR og de mediepolitiske ordførere for partierne bag medieaftalen.”

Partierne bag medieaftalen har besluttet, at de regionale TV 2-virksomheder fra 1. januar 2012, hvor der bliver mere sendekapacitet til rådighed, kan udsende en 24-timers kanal i næsten HD-kvalitet, og at DR fra dette tidspunkt tilsvarende kan udsende DR1 i næsten HD-kvalitet. Samtidig er tidsrummet for tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser blevet udvidet, så der er blevet skabt mulighed for i tidsrummet 20-21 at genudsende aftenens tidligere tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2.

Hent public service-kontrakten (pdf)

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Michael Jannerup, tlf. 24 69 64 21
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf. 33 92 35 18