Public service på alle hylder

Public Service-programmer er ikke længere forbeholdt DR og TV 2. Den mediepolitiske aftale for 2007-2010 skabte Public Service-Puljen på i alt 75 mio. kr. til produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer til de kommercielle tv-stationer.

 

Puljen administreres af Det Danske Filminstitut, som i en statusrapport for 2008 beskriver ordningen som en stor succes. Samlet set giver støtten 53 timers public service-tv fordelt på 94 udsendelser på de kommercielle tv-stationer. Instituttet oplyser, at de støttede projekter repræsenterer en stor genremæssig bredde inden for såvel tv-drama som tv-dokumentar. Samtidig har tv-stationerne givet udtryk for, at de støttede programmer er en meget stor økonomisk, indholdsmæssig og kvalitativ satsning på dansksproget tv-produktion.

Den udbetalte støtte har betydet en samlet dansk public service-tv produktion på 186 mio. kr. – det svarer til en støtteprocent på ca. 33 pct.

Kulturminister Carina Christensen siger:
”Jeg glæder mig over, at det initiativ, vi satte i gang for at få flere af tv-branchens aktører til at satse på produktion af public service-programmer, har været en succes. Statusrapporten fra Det Danske Filminstitut bekræfter mig i, at det var en rigtig god ide at støtte udbredelsen af dansk drama og dokumentarprogrammer til de kommercielle tv-stationer.”   
 
Hent Public Service Puljen: Statusrapport for 2008 (pdf)

Yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Vibeke G Petersen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 98 14
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21