Public service-puljen giver bedre tv

Public Service-Puljen har bevist sin eksistensberettigelse. Det viser den evaluering, som Filminstituttet netop har foretaget.

Public Service-Puljen blev oprettet i 2007 som et led i medieaftalen for 2007-2010. Den har til fomål at yde støtte til produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer. I alt 75 mio. kr. – i 2009 forøget med 20 mio. kr. – uddeles til kommercielle tv-stationer, som gerne vil præsentere originale og nyskabende tv-programmer.
 
I perioden 2008 til 2009 har 13 projekter fået produktionsstøtte og 10 projekter har fået udviklingsstøtte. 7 produktioner har indtil nu været vist på tv, herunder ”Skolen” og ”Lærkevej”.
 
Filminstituttet vurderer, at ordningen har vist sin eksistensberettigelse. De støttede projekter repræsenterer en stor bredde inden for såvel tv-drama som tv-dokumentar. Instituttet finder derfor, at ordningen bør fortsætte med at støtte disse programtyper, da de er traditionelle public service-genrer, som er omkostningskrævende for de kommercielle tv-stationer.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
 
”Det er fint at se, at initiativet med Public Service-Puljen var helt rigtig. De kommercielle tv-stationer er glade for ordningen, og de giver udtryk for, at de har fået mulighed for at vise ’fyrtårne’ i deres programflade. Evalueringsrapporten fra Det Danske Filminstitut anbefaler, at ordningen fortsætter. Det vil selvfølgelig indgå i mine overvejelser om ordningens fremtid.
 
Læs evalueringen af Public Service-Puljen (pdf)
 
Yderligere oplysninger:
 
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24  69 64 21
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18