Public service til det regionale Danmark

Kulturministeren og de otte regionale TV 2-virksomheder har som opfølgning på medieaftalen for 2011-2014 indgået nye public service-kontrakter.

Kontrakterne fastlægger de forpligtelser, som hver af de otte virksomheder skal opfylde indtil udgangen af 2014. 

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”De regionale TV 2-virksomheder er vigtige for det regionale kulturliv og den demokratiske debat. Jeg forventer mig meget af, at virksomhederne med de nye kontrakter nu også skal styrke formidlingen af kunst og kultur i det regionale område. Kontrakterne er blevet til på baggrund af en god dialog med de otte virksomheder og de mediepolitiske ordførere for partierne bag medieaftalen. Sammen har vi sikret et solidt grundlag for, at de otte regionale sendevirksomheder de næste fire år fortsat kan levere regionale public service-programmer af høj kvalitet.”

Mangfoldighed

Den enkelte TV 2-virksomhed skal fortsat lægge vægt på tilknytningen til sin region og i sin programlægning afspejle den mangfoldighed af livsopfattelser og levevilkår, der eksisterer dér.

24-timers-kanal

De regionale TV 2-virksomheder skal levere public service af høj kvalitet både i de kendte ”vinduer” på TV 2’s hovedkanal og på den 24-timers-kanal, som partierne bag medieaftalen har besluttet, at de regionale TV 2-virksomheder får rådighed over fra 1. januar 2012.

Hver regional TV 2-virksomhed modtager årligt knap 60 mio. kr. af licensprovenuet til opfyldelse af forpligtelserne i public service-kontrakterne. Kontrakterne er trådt i kraft og gælder til den 31. december 2014.

Find de regionale TV 2-virksomheders kontrakter på Kulturministeriets hjemmeside

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Michael Jannerup
Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21

Afdelingschef Jesper Hermansen
Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18