Puljer til lokale kulturtjenester for børn og unge

Fra 15. november 2014 kan kulturinstitutioner, kommuner og andre kulturaktører søge støtte til kulturtjenester, der skal gøre det lettere for bl.a. skoler og ungdomsuddannelser at samarbejde med lokale kulturinstitutioner. Puljen er en del af Kulturministeriets strategi for børn og unges møde med kunst og kultur.

 

 

Kulturministeriet har over de kommende tre år afsat 10 mio. kr. til at etablere nye lokale kulturtjenester eller styrke allerede eksisterende kulturtjenester. 

Kulturtjenesterne skal synliggøre og formidle lokale kunst- og kulturtilbud til skoler, dagtilbud, ungdomsuddannelser og andre uddannelsesinstitutioner og på den måde skabe bedre mulighed for at bruge kunst og kultur i undervisningen.

Puljen kan søges fra 15. november 2015 og har sidste ansøgningsfrist 15. januar 2015 kl. 12.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Kunst og kultur er fundamentalt for at børn og unge kan udvikle sig som mennesker. Når de oplever kunsten i fællesskab og sammen reflekterer over, hvad den gør ved dem, er det med til at danne dem som borgere og ligeværdige deltagere i fællesskabet. I kunsten er børn og unge på lige fod, og det åbner op for nye fællesskaber, når børn maler, synger eller spiller teater.”

Læs mere om puljen og se ansøgningsvejledning med mere

Baggrund for puljen

Puljen er del af Kulturministeriets børn- og ungestrategi ”Det begynder med børn og unge”. Foruden tre separate strategier til små børn, skolebørn og unge, indgår en række tværgående initiativer, som skal sikre øget koordinering, synlighed og videndeling. 

Med folkeskolereformens intention om, at åbne sig overfor det omgivende samfund, er kulturtjenester en enkel og væsentlig måde at samle og koordinere de mange kunst- og kulturtilbud, der allerede findes til børn og unge i undervisningssammenhæng. Samtidig er det en god mulighed for at udvikle nye kvalificerede tilbud, som forholder sig til den nye folkeskolereform. Tilbuddene kan styrke børn og unges engagement i kunst og kultur gennem dagtilbud, skole og fritid. 

Læs Kulturministeriets strategier for børn og unge

Mere information

Flere oplysninger om kriterier for tildeling af midler til lokale kulturtjenester vil fremgå af puljevejledningen her 

Yderligere oplysninger

Sidsel Risted Staun, museumskonsulent i Kulturstyrelsen, tlf. 33 74 50 70