Rådgivere til udspil om TV2-salg

Staten har engageret Danske Bank og Plesner til at være hhv. statens finansielle og juridiske rådgiver i forbindelse med forberedelsen af en eventuel privatisering af TV 2.

Rådgiverne skal bistå den danske stat med henblik på bl.a. at værdiansætte TV 2, afdække markedsudviklingen og den kommercielle interesse samt opstilling af mulige modeller for en eventuel privatisering. 

Der er i første omgang alene tale om rådgivning til brug for et kommende regeringsudspil primo 2018 til en ny medieaftale for 2019 og frem.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16