Rambøll gennemfører OL-undersøgelsen

Rambøll er i dag blevet udvalgt til at gennemføre undersøgelsen ”OL til Danmark – potentialer og barrierer”.

Det var en enig styregruppe, bestående af repræsentanter fra Københavns Kommune, Idrætsfonden Danmark, Danmarks Idræts-Forbund, Wonderful Copenhagen, Sport Aarhus Events samt Kulturministeriet, som pegede på Rambølls bud på løsning af opgaven.
 
Undersøgelsen er en cost-benefit analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en satsning mod at tiltrække OL til Danmark. Undersøgelsen vil bl.a. afdække de eksisterende barrierer for at Danmark tiltrækker store idrætsbegivenheder, ligesom undersøgelsen vil indeholde strategiforslag til, hvordan bl.a. faciliteter, infrastruktur og organisation trinvist skal opbygges, for at Danmark i fremtiden vil kunne tiltrække store internationale begivenheder – og i sidste ende et OL.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Vi står ved en skillevej. Vi skal vælge, om vi i fremtiden vil satse på denne del af oplevelsesøkonomien. Hvis vi vil være med, kræver det, at vi tænker langsigtet, når vi udvikler hovedstadsområdet og vores idrætsanlæg. Undersøgelsen vil skabe et solidt fundament for den videre politiske debat om Danmarks rolle i oplevelsesøkonomien. Jeg er sikker på, at Rambøll kan løfte opgaven. Det giver et solidt internationalt sammenligningsgrundlag, at Rambøll inddrager en lang række eksperter, som bl.a. har løst lignende opgaver i forbindelse med New Yorks bud på OL i 2012.”
 
Regeringen fremlægger næste år en handlingsplan for, hvordan Danmark skal tiltrække flere store idrætsbegivenheder. OL-undersøgelsen er en del af vidensgrundlaget forud for handlingsplanen.

Kulturborgmester Martin Geertsen udtaler:

”København vil være et naturligt omdrejningspunkt for en fremtidig satsning på at tiltrække flere store idrætsbegivenheder til Danmark. Det er derfor vigtigt, at vi nu får afdækket hovedstadsregionens potentialer. Hvis København skal vinde kapløbet om de store begivenheder, kræver det, at vi tænker langsigtet og tør være visionære. Undersøgelsen vil skabe det fornødne grundlag, så vi kan træffe de rigtige beslutninger, der rækker ud i fremtiden.”
 
Undersøgelsen bliver sat i gang nu og vil være afsluttet den 1. december 2005.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Kulturministeriet, tlf. 3392 3598 / 2469 6435
Kontorchef Peter Schønning, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 68 / 40 46 87 46
Konsulent Jørgen Hansen, Rambøll, tlf. 33 97 82 00 / 29 48 81 95
Kulturborgmester Martin Geertsen, Københavns Kommune, tlf. 33 66 23 20