Rapport anbefaler ny struktur for de kunstneriske uddannelser

Ny rapport peger på behov for strukturændringer, som skal ruste uddannelserne til fremtidens udfordringer. Rapporten anbefaler, at de eksisterende uddannelsesinstitutioner indgår som afdelinger i en samlet national kunstnerisk uddannelsesinstitution.

Rektor Henrik Sveidahl, som har udarbejdet rapporten, siger: 

”For mig står det klart, at de kunstneriske uddannelsesinstitutioner står foran en lang række faglige, økonomiske og politiske krav og udfordringer, som det bliver vanskeligt for institutionerne at imødekomme hver især. Derfor anbefaler jeg, at der oprettes én national kunstnerisk uddannelsesinstitution, hvor de nuværende institutioner får karakter af afdelinger. 

Denne model vil gøre det muligt for sektoren at tænke i fælles løsninger for fortsat at kunne sikre uddannelsernes kvalitet og frigøre ressourcer til fremtidige investeringer og udvikling, samtidig med at de enkelte kunstskolers kernefaglighed stadig er udgangspunktet for uddannelserne og for organiseringen.

Jeg er glad for nu at kunne overrække rapportens analyse og anbefalinger til ministeren, og jeg håber at den kan give anledning til at vi kan få en god debat om, hvordan vi bedst fremtidssikrer området.”

Kulturminister Mette Bock siger:

”Først og fremmest vil jeg gerne kvittere rektor Henrik Sveidahl for et modigt og ambitiøst bud på, hvordan vi kan organisere fremtidens kunstneriske uddannelser.

 

Vi har nogle stærke kunstneriske uddannelser herhjemme, som uddanner på højt internationalt niveau – og vi skal konstant stræbe efter yderligere forbedringer. Derfor er det vigtigt, at vi stiller de relevante spørgsmål og kvalificeret drøfter, hvad der kræves, hvis vi også i fremtiden skal have fagligt stærke og internationalt respekterede kunstneriske uddannelser.  

 

Nu vil jeg glæde mig til at nærlæse rapportens analyse og anbefaling. Jeg er sikker på, at den kan danne grundlag for en åben og kvalificeret drøftelse, hvis alle bidrager konstruktivt. Jeg ser frem til at tage hul på denne drøftelse med kulturordførerne, når rapporten præsenteres for dem d. 17. november i år.”   

Baggrund om rapportens anbefaling

Henrik Sveidahl anbefaler, at der etableres en national institution bestående af de syv nuværende statslige kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet samt Forfatterskolen, Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi. Alle skoler beholder i udgangspunktet deres nuværende navn, profil og geografiske placering. Dog foreslås det, at Billedkunstuddannelserne i København, Odense og Aarhus lægges sammen i en skole fordelt på de tre nuværende lokaliteter.

Han vurderer, at den nye organisering bl.a. kan gøre det muligt at:

  • Styrke den strategiske retning med henblik på at sikre en mere fokuseret og prioriteret udvikling i sektoren.
  • Sikre kritisk masse på alle kunstneriske fagområder med henblik på at kunne opretholde og udvikle den højeste kvalitet inden for uddannelse og videnproduktion.
  • Finde fælles løsninger på en række større faglige udviklingsopgaver og teknisk-administrative opgaver af tværgående karakter, som kan åbne for tværkunstnerisk samarbejde og frigøre ressourcer til nødvendige investeringer og udvikling i sektoren.
  • Øge samarbejde og investeringer i videnproduktion med henblik på at styrke uddannelsernes videnbasering, institutionernes videnproduktion og sektorens generelle analyse- og udviklingskapacitet.
  • Styrke opgaven som kulturinstitution med henblik på at skabe et bredere fundament for institutionernes virksomhed, som både omfatter eksklusiv kunst- og kulturproduktion og bredt inkluderende kunst- og kulturarbejde.

Baggrund for analysen

I januar 2017 udpegede kulturministeren rektor Henrik Sveidahl til at forestå en overordnet analyse af Kulturministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioners fælles rammevilkår. Henrik Sveidahl er mangeårig rektor for Rytmisk Musikkonservatorium og var i en årrække en del af formandskabet for Kulturministeriets Rektorer.

Analysen skulle have fokus på de udfordringer og krav, som institutionerne står overfor, og skulle indeholde anbefalinger til uddannelsesområdets fremtidige organisering og struktur. 

Kulturministeren er ikke bundet af Henrik Sveidahls anbefalinger. 

Henrik Sveidahl har afholdt samtaler med alle rektorerne for de syv statsejede kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt tre selvejende institutioner. Til brug for rapportens analyse er der desuden gennemført en spørgeskemaundersøgelse på institutionerne, afholdt fokusgruppeinterviews med studerende, internationale studerende og undervisere samt indsamlet information ved møder med eksperter, aftagere og øvrige interessenter og ved besøg på otte udenlandske kunstneriske institutioner.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16