Rapport om den fremtidige lokalradio/tv-ordning afleveret til ministeren

Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio/tv-ordning, der blev nedsat i december 2002 på baggrund af medieaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, har nu afgivet sin afsluttende rapport.

Der skal danne grundlag for de kommende politiske forhandlinger om en ny struktur på lokalradio- og lokal-tv-området.

Rapporten er blevet præsenteret for ordførerne fra partierne bag medieaftalen. Det er hensigten, at forhandlingerne skal munde ud i en politisk tillægsaftale om den fremtidige lokalradio/tv-ordning og i en stillingtagen til, hvorvidt der skal ske en hel eller delvis replanlægning af frekvensanvendelsen på FM-båndet i Danmark.

"Jeg har med tilfredshed modtaget arbejdsgruppens afsluttende rapport. Den giver et godt grundlag for de politiske beslutninger, der som følge af udviklingen inden for lokalradio og lokal-tv er nødvendige at træffe for at give de lokale stationer bedre forhold. Jeg glæder mig til forhandlingerne med ordførerne fra partierne bag medieaftalen, men er også opmærksom på, at der er tale om en vanskelig sag, og at det derfor er vigtigt, at vi giver os god tid, således at vi kan indgå en aftale, der er langsigtet og fremtidssikret. Jeg lægger også vægt på, at en ny lokalradio/tv-ordning – i tråd med regeringens politik – bliver et godt eksempel på regelforenkling," udtaler kulturminister Brian Mikkelsen.

På mødet med de politiske ordførere fik Brian Mikkelsen mandat til at ændre tilskudsordningen, således at der ikke længere automatisk gives tilskud til alle lokalradio- og lokal-tv-stationer. I den forbindelse udtaler kulturministeren:

"Der er lokale stationer i Danmark, der får tilskud, men som ikke burde have det. Der er derfor behov for en justering af ordningen så hurtigt som muligt, også for at gøre op med princippet om automatisk tildeling af offentlige tilskud. Jeg vil inden længe fremlægge et forslag, der forhåbentlig kan samle flertal i ordførerkredsen, således at den nye ordning kan træde i kraft den 1. januar 2004."

Hent rapporten

Yderligere oplysninger:

Formand for arbejdsgruppen, direktør i Kunststyrelsen Poul Bache, tlf. 33 74 45 05
Kontorchef i Kulturministeriet Lars M. Banke, tlf. 33 92 98 10