Rapport om økonomien i Københavns Teater

Kulturministeriet offentliggør i dag en økonomisk undersøgelse af Købehavns Teater, som er gennemført af Deloitte.

Undersøgelsen er en udløber af den politiske enighed om opfølgningen på Teaterudvalgets anbefalinger, som kultur- og kirkeminister Per Stig Møller opnåede med de politiske partier (alle Folketinget partier undtagen Enhedslisten) i oktober. Teaterudvalget foreslog en ændring af Københavns Teater efter en af to forskellige modeller. Det er de økonomiske konsekvenser af disse modeller, som nu er blevet undersøgt nærmere.

Rapporten om økonomien i Københavns Teater beskriver tre forskellige scenarier for Københavns Teater og den forventede økonomiske konsekvens af disse scenarier. Scenarierne er:

     

  1. Uændret struktur i Københavns Teater
  2. Nedlæggelse af Københavns Teater som tilskudsadministrerende og koordinerende institution
  3. Bevarelse af Københavns Teater i en yderligere centraliseret struktur

Rapporten viser, at der er mulige besparelser på henholdsvis 1,7 mio. kr. ved scenarie 3 og 4,2 mio. kr. ved scenarie 2. Rapporten har ikke taget stilling til overgangsomkostninger i forbindelse med gennemførelsen af de pågældende strukturændringer, ligesom rapporten ikke omfatter de mulige styringsmæssige og teaterfaglige konsekvenser af senarierne.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Jeg har i dag præsenteret rapportens konklusioner for partierne bag den politiske forståelse fra oktober. Vi har haft en god første drøftelse, og vi vil nu se nærmere på forskellige modeller for de københavnske teatre. Jeg har også talt med de forskellige interessenter i Københavns Teater, herunder fra de fem scener. Det er tydeligt, at opgaven består i at styrke teatrene, samtidig med at nødvendige opgaver fortsat kan løses i fællesskab.”

Hent rapporten (pdf) 

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Jesper Hermansen
Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18

Presse- og kommunikationsmedarbejder Karen Dyssel
Kulturministeriet, tlf.: 33 92 98 20