RATIFIKATION AF KONVENTION OM IMMATERIEL KULTURARV

Regeringen har besluttet, at Danmark skal ratificere UNESCOs konvention af 17. oktober 2003 om beskyttelse af den immaterielle kulturarv, som trådte i kraft i 2006.

Konventionen har til formål at beskytte den kulturarv, som overvejende er folketraditions-, ritual- og overleveringsbåret.
 
Konventionen er et supplement til UNESCOs konvention om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv af 16. november 1972, som Danmark ratificerede 1. juni 1979.
 
Hensigten med konventionen om den immaterielle kulturarv er at skabe en bedre balance mellem materiel og immateriel kulturarv inden for det internationale samarbejde på området. Historisk set har det næsten udelukkende været den materielle kulturarv, der har nydt retlig beskyttelse.
 
Ratifikationen påregnes at træde i kraft 1. februar 2010, eller 3 måneder efter at regeringens beslutning er meddelt UNESCO.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
”Jeg er rigtig glad for, at der nu ligger en regeringsbeslutning om at gå videre med Danmarks ratifikation af konventionen om beskyttelse af den immaterielle kulturarv.

Det er et kulturpolitisk vigtigt signal, at vi også har sat fokus på den type af kulturarv.
 
Ikke mindst er Danmarks ratifikation et positivt signal til stater, som ikke har en lige så høj grad af opmærksomhed på sin immaterielle kulturarv, og hvor forskning, bevaring og formidling af denne kulturarv ikke er højt prioriteret.”
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98 / 24 69 64 21
Kontorchef Per Voetmann, Kulturministeriet, tlf.: 33 95 45 62