Reform skaber større klarhed på kulturområdet

Regeringen og Dansk Folkeparti er i dag blevet enige om en ny reform af rammerne for varetagelsen af de offentlige opgaver og den offentlige service. Reformen vil skabe en klarere ansvarsfordeling på det kulturelle område.

Kommunerne får større ansvar for det lokale, og staten får større ansvar for det nationale.

På den måde ønsker forligspartierne at fremme et rigt og varieret kulturliv, som både hviler på et aktivt lokalt engagement og på varetagelse af nationale kulturpolitiske hensyn.

Helt konkret indebærer reformen, at:

     

  • Kommunerne skal fremover have ansvar for økonomisk at støtte de områder og institutioner, der har udpræget lokal karakter, og som findes i stort set alle kommuner.
  • Kommunerne skal som hovedregel have tilskudsansvar for de områder og institutioner, der i øvrigt har en naturlig lokal forankring, og som ikke har en særlig national opgave eller funktion.
  • Staten skal fremover som hovedregel have ansvar for økonomisk at støtte de områder og institutioner, der har en særlig national opgave eller funktion.

Desuden er det i forbindelse med regionernes rolle som drivkraft i den regionale udvikling aftalt, at regionerne får mulighed for at medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er særdeles tilfreds med den reform, vi er blevet enige om. Den sikrer rammerne for et velfungerende kulturliv på både lokalt og nationalt plan i mange år fremover. Efter sommerferien vil jeg sammen med Dansk Folkeparti forhandle detaljerne i aftalen på plads, og jeg vil i den forbindelse gerne bemærke, at jeg har lyttet opmærksomt til de kommentarer og vurderinger, som folk fra kulturverdenen hidtil har fremsat om regeringens reform-plan. Og disse råd og forslag vil jeg tage med i betragtning, når forhandlingerne med Dansk Folkeparti indledes.”  
 
Læs mere om strukturreformen på kulturområdet

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598