Regeringen indbringer TV 2-afgørelsen for EF-Domstolen

Regeringen har truffet beslutning om at indbringe Europa-Kommisisonens beslutning i sagen om ulovlig statsstøtte til TV 2/DANMARK i perioden 1995-2002 for EF-Domstolen.

Der er efter Kammeradvokatens vurdering et klart juridisk grundlag herfor. Denne opfattelse deles af regeringens egne jurister. Indbringelsen skal ske senest den 4. august 2004.
 
Regeringen fortsætter samtidig sine drøftelser med Kommissionen om principperne for en rekapitalisering af TV 2/DANMARK A/S.
 
Endelig fastholder regeringen beslutningen om at privatisere TV 2 så hurtigt som muligt.
 
”Det er efter min mening det rigtigste at få domstolens vurdering af denne sag. Kommissionens beslutning indeholder principielle betragtninger, som vi ikke mener er juridisk holdbare,” udtaler kulturminister Brian Mikkelsen.
 
”Men regeringen er fortsat besluttet på at privatisere TV 2, så snart det kan lade sig gøre. Det er ikke muligt for mig på nuværende tidspunkt at sige, hvornår det kan ske, da forhandlingerne med Kommissionen endnu ikke er endeligt afsluttet.”

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598