Regeringen indgår idrætspolitisk stemmeaftale

Et bredt flertal i folketinget har i dag indgået en aftale om, hvordan støtten til idrætten skal fordeles fremover. Med aftalen styrkes indsatsen mod doping, Team Danmark får mulighed for at fastholde det høje niveau i det danske talentarbejde, Sports Event Danmark gøres permanent og Idrættens Analyseinstitut får en øget bevilling.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Danskerne dyrker meget idræt og motion, og det gør de i idrætsforeninger og i fx fitness centre og på gader og stræder. Det vil jeg sammen med folketingets partier gerne bakke op om. Derfor har vi lavet en idrætspolitik, som er med til at sætte retningen for dansk idræt. De frivillige lægger et stort arbejde i regi af de store idrætsorganisationer, og derfor sikrer aftalen også, at foreningsidrætten i Danmark står stærkt”. 

Ordfører for Dansk Folkeparti, Karin Nødgaard, siger:

”Jeg glæder mig over, at bredde- og elitesporten får nogle langsigtede rammer, såvel indholdsmæssigt som økonomisk, at arbejde under. Det er til glæde for idrætsudviklingen i hele Danmark. Endvidere er det positivt at skoleidrætten tilgodeses”. 

Ordfører for Enhedslisten, Jørgen Arbo-Bæhr siger:

”Vi er enige om, at vi skal have flere mennesker til at dyrke idræt. Det handler om at gøre noget for dem, der i dag ikke dyrker idræt, og på den måde kan vi mindske uligheden”. 

Ordfører for Konservative, Brian Mikkelsen, siger:

”Der kommer hele tiden nye dopingmetoder og præparater og bagmændene bliver dygtigere. Anti Doping Danmark skal kunne følge med den udvikling og derfor har det været en prioritet for Konservative at styrke både efterforskningen og den præventive indsats mod doping”. 

Ordfører for Liberal Alliance, Leif Mikkelsen siger:

”Denne aftale understreger at de væsentlige aktører inden for idræt er de frivillige organisationer. Jeg glæder mig over, at vi har fundet en langsigtet løsning på hestesportens situation”. 

Ordfører for Radikale Venstre, Marlene Borst Hansen, siger:

”Jeg er meget glad for aftalen som sikrer, at folkeoplysningen fortsat står stærkt i Danmark. Folkeoplysningen og idrætten er fornemme eksempler på den frivillighed, som blomstrer i Danmark, og som er en af grundstenene i vores demokrati”. 

Ordfører for Socialdemokraterne, Flemming Møller Mortensen, siger:

”Socialdemokraterne har kun grund til at være glade for den nye aftale. Aftalen er så politisk bred som mulig, og det sikrer den langsigtethed, som idrætten og organisationerne omkring idrætten fortjener. Organisationerne har utrolig godt greb om, hvad der rører sig idrætsmæssigt overalt i landet - det arbejde ønsker jeg dem fortsat held og lykke med. Samtidig løfter vi de nødvendige områder som analysearbejdet har tydeliggjort, og der bliver politisk mulighed for at støtte nødvendige hastetiltag indenfor idrætten”. 

Ordfører for Socialistisk Folkeparti, Anette Vilhelmsen siger:

”Idrætsorganisationerne skaber fællesskab og for SF har det været en prioritet at fastholde organisationernes fokus på breddeidræt. Samtidig har vi sikret Idrættens Analyseinstitut en øget bevilling. Nu ser jeg frem til, at vi skal drøfte sigtelinjerne for idræt”. 

Ordfører for Venstre, Anni Matthiesen siger:

”Det har været vigtigt for Venstre at Sport Event Danmark får en permanent finansiering. Sport Event Danmark tiltrækker store sportsbegivenheder til Danmark og giver danskerne store idrætsoplevelser. Samtidig sætter det gang i turismen, hvilket skaber vækst og nye arbejdspladser” 

Aftalens indhold

Med aftalen forenkles pengestrømmene i dansk idræt, så Anti Doping Danmark, Sport Event Denmark og Idrættens Analyseinstitut får deres bevillinger direkte fra Kulturministeriet og ikke via idrætsorganisationerne. Hestesporten beskæres med 15 millioner stigende til 30 millioner over de næste fire år mens Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt og andre organisationer, der modtager udlodningsmidler, årligt tilsammen skal aflevere 12 mio. kr. af deres støttemidler til statslige idrætsprioriteringer. De frigivne midler går tilbage til idrætten og bruges blandt andet på: 

Styrket indsats mod doping

Der er behov for at en styrket indsats rettet mod doping blandt motionister. Samtidig har Anti Doping Danmark fået flere opgaver i forbindelse med blandt andet undersøgelses- og opklaringsarbejde. Anti Doping Danmark får øget sin bevilling med 4 mio. kr. 2015, 6 mio. kr. i 2016, 9 mio. kr. i 2017 og 12 mio. kr. i 2018 

Fokus på talentudvikling

Team Danmark får fornyet sin pulje til talentudvikling. Team Danmark får 7 millioner om året i 2015 og 2016 og 8 millioner årligt i 2017 og 2018. 

Idrætsbegivenheder til Danmark

Sport Event Danmark gøres permanet og får i alt 24 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 25 mio. kr. årligt i 2017 og 2018. 

Styrket analyse

Idrættens Analyseinstitut tilføres 2 mio. kr. i 2015, 3 mio.kr. i 2016 og 4 mio. kr. årligt i 2017 og 2018.

Læs aftaleteksten (pdf)

Læs mere om udredningen af idrættens økonomi

Gå til Høringsportalen for at se lovudkast, høringsbrev, m.v.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon tlf.: 22 76 51 16 

Kontakt til partiernes ordførere:

Ordfører for Dansk Folkeparti,
Karin Nødgaard, tlf. 33 37 51 25 

Ordfører for Enhedslisten,
Jørgen Arbo-Bæhr, tlf. 33 37 50 03 

Ordfører for Konservative,
Brian Mikkelsen, tlf. 33 37 52 25 

Ordfører for Liberal Alliance,
Leif Mikkelsen, tlf. 33 37 49 10 

Ordfører for Radikale Venstre,
Marlene Borst Hansen, tlf. 33 37 47 09 

Ordfører for Socialdemokraterne,
Flemming Møller Mortensen, tlf. 33374013 

Ordfører for Socialistisk Folkeparti,
Anette Vilhelmsen, tlf. 33 37 44 29

Ordfører for Venstre,
Anni Matthiesen, tlf. 33 37 51 25