Regeringen samler støtten til den trykte presse

Regeringen har besluttet at samle administrationen af støtteordningerne til den trykte presse i Kulturministeriet.

Statsministeren vil fortsat være pressens minister.
 
Den 2. juni vedtog et enigt Folketing kulturministerens Forslag til lov om tilskud til distribution af dagblade, som afsætter 323 mio. kr. til distribution af dagblade i Danmark. Loven skal godkendes af EU-Kommissionen, før den kan træde i kraft.
 
Lovforslagets vedtagelse afslutter en række skridt, der er taget for at få skabt nogle gennemsigtige og tidssvarende støtteordninger for den trykte presse i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler. Støtteordningerne er placeret i Kulturministeriet af hensyn til sammenhængen med den øvrige mediepolitik, og de vil blive administreret af Biblioteksstyrelsen. 
 
Siden 2004 har Kulturministeriet administreret den såkaldte Bladpulje, der med ca. 40 mio. kr. årligt støtter distribution af almennyttige eller humanitære tidsskrifter og blade vedrørende kultur, undervisning, idræt, miljø eller religion. Næste skridt kom tidligere i år med loven om en pulje på 10 mio. kr. årligt til støtte af distribution af dagbladslignende publikationer. EU-Kommissionen har for nylig godkendt denne ordning. Det sidste – og største – skridt blev taget med vedtagelsen af loven om tilskud til distribution af dagblade. Ændringerne indebærer, at den hidtidige befordringsstøtte under Transportministeriet via Post Danmark vil ophøre fra og med 1. januar 2007. 
 
Endelig har Kulturministeriet ved Kgl. resolution af 15. maj 2006 fra Statsministeriet fået overdraget ressortansvaret for Dagbladsnævnet, jf. lov nr. 576 af 24. juni 2005, der kan yde etablerings-, omstillings-, og saneringsstøtte til dagblade. Dagbladsnævnet afløser Dagspressens Finansieringsinstitut, der har eksisteret siden 1970.

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Steen Kyed, tlf: 3392 9821
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598