Regeringen udskyder salget af TV2

Regeringen har besluttet at udskyde salget af aktier i TV 2, indtil man kender udfaldet af de statsstøttesager, som er anlagt ved EF-Domstolen.

Det drejer sig dels om de sager, der i sommeren 2004 er anlagt mod Kommissionens beslutning vedrørende statsstøtte til TV 2 i perioden 1995-2002, dels om to nye sager, som to selskaber i år har anlagt mod Kommissionens godkendelse af den rekapitalisering af TV 2, der fandt sted i november 2004, efter at TV 2 i henhold til Kommissionsbeslutningen havde tilbagebetalt et beløb på godt 1 mia. kr. til staten.

Rekapitaliseringen udgør det økonomiske fundament for TV 2, og enhver tvivl om det juridiske grundlag for rekapitaliseringen indebærer en meget stor risiko for køber. 
 
De nye retssager indebærer således, at de økonomiske usikkerheder for en køber er blevet væsentligt øget, siden salgsprocessen blev indledt. Kammeradvokaten vurderer ikke, at det vil være muligt at give en køber en garanti, der kan skabe lige vilkår for tilbudsgiverne og med fuld sikkerhed kan holde køber skadesløs for eventuelle efterfølgende tab som følge af de mange sager.

Den manglende mulighed for at give garanti vil antagelig føre til en utilfredsstillende lavere pris på TV 2-aktierne end i en situation, hvor retssagerne er afgjort. Samtidig må en køber antagelig skulle tilbydes adgang til at hæve købet under nærmere angivne omstændigheder. En sådan hæveadgang, kan i sidste ende – afhængig af udfaldet af retssagerne - betyde, at staten efter et langt og kompliceret forløb igen står som eneejer af TV 2.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Salget af TV 2-aktierne er fortsat en højt prioriteret sag for regeringen. Men det er desværre ikke økonomisk forsvarligt af regeringen at gennemføre et salg på nuværende tidspunkt. Siden vi annoncerede salget i oktober sidste år, har vi måttet konstatere, at den økonomiske usikkerhed er blevet væsentligt øget som følge af nye sager, der vedrører TV 2’s økonomiske fundament. Samtidig er det vores rådgiveres vurdering, at vi ikke vil kunne sikre en køber af TV 2 en tilstrækkelig håndfast afskærmning mod disse usikkerheder. På den baggrund er der ikke udsigt til, at salgsprocessen vil kunne gennemføres til en pris og på vilkår, der er tilfredsstillende for staten. Vi er derfor efter anbefaling fra Kammeradvokaten kommet til den konklusion, at salget af TV 2 må udskydes, indtil disse sager er afgjort.”

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Jesper Hermansen: tlf.: 33 92 35 18
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen: tlf.: 33 92 35 98