Regeringen udvider skattefriheden for kunstnere

Regeringen har i dag fremsat et forslag, der udvider skattefriheden for kunstnere på to områder:

     

  • Reglerne om skattefrihed for hæderspriser til kunstnere bliver udvidet, således at de også kommer til at omfatte priser uddelt af virksomheder.
  • Skattelovgivningen ændres, sådan at samtlige forfattere fremover fritages fra at betale arbejdsmarkedsbidrag af biblioteksafgiften.

Vedrørende det første intiativ er det værd at bemærke, at regeringen tidligere har sikret, at hæderspriser til kunstnere er skattefrie. Det nye lovforslag, der sikrer, at skattefriheden også omfatter priser, der gives af virksomheder, ligger i naturlig forlængelse af denne politik.
 
Desuden retter forslaget om fritagelse af arbejdsmarkedsbidrag af biblioteksafgiften op på en situation, der indtil videre har bevirket, at nogle forfattere har skullet betale arbejdsmarkedsbidrag af deres biblioteksafgift, mens andre har været fritaget.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Det er en central målsætning for den borgerlige regering at sikre kunstnerne de bedste muligheder for at leve af deres arbejde. Det giver ekstra kraft og selvtillid hos kunstnerne, når de kan se, at deres kunstneriske virke kan skaffe dem en ordentlig indtægt. De nye skattefordele for kulturen skaber muligheder for bedre indtægtsgrundlag for kunstnerne, så de kan bruge flere kræfter på det, der er deres egentlige opgave, nemlig at skabe kunst.”
 
Yderligere oplysninger:
Kontorchef i Kulturministeriet Karin Marcussen, tlf.: 3392 3566
Pressechef i Kulturministeriet, Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598