Regeringen vil sikre højskolernes statstilskud

Regeringen tager initiativ til at sikre højskolerne den støtte, de normalt ville have fået, hvis de kunne have opretholdt undervisningen. Det sker for at sikre deres overlevelse under Corona-krisen.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Højskoler er hårdt ramt af Coronakrise. Regeringen har derfor lavet en ovændring, der sikrer højskolerne et statstilskud, på niveau med et, som de ellers stod til at miste, når de ikke har nogen elever. Derved håber jeg, at vi kan sikre, at højskolerne ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt af skolelukningerne.

Tak til alle kulturordførerne, Folketingets partier og til aktørerne i branchen for at bakke op, og for at være med i at tænke i løsninger. Det er alt sammen værdifuldt og nødvendigt, hvis vi skal komme gennem dette sammen – og det skal vi."

Baggrund

Statstilskuddet til højskolerne sikres gennem et lovforslag, der giver lovhjemmel til at fastsætte regler, som supplerer eller fraviger højskoleloven, herunder regler om beregning af statstilskud, elevbetaling, beregning af årselever m.v.

Formålet er at sikre, at ministeren har bemyndigelse til at sikre, at højskolerne så vidt muligt får den støtte, de normalt ville have fået, hvis de kunne have opretholdt undervisningen i forbindelse med COVID-19. Ændringsforslaget fremsættes til 2. behandling af et lovforslag fremsat af Børne og Undervisningsministeren og  forventes vedtaget ved tredjebehandling i dag.

Med udgangspunkt i den nye lovhjemmel vil Kulturministeriet nu udarbejde en konkret løsning på, hvordan højskolernes statstilskud skal beregnes i betragtning af følgerne af nedlukningen af højskolerne.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16