REGERINGEN VIL STYRKE BIBLIOTEKERNES ROLLE I VIDENSAMFUNDET

Kulturminister Carina Christensen nedsætter nu et udvalg, som skal se på, hvordan bibliotekerne kan bidrage til at føre regeringens globaliseringsstrategi ud i livet.

 

Udvalgets fokus er folkebibliotekernes rolle i vidensamfundet, og arbejdet skal give overblik over allerede opnåede resultater og erfaringer samt gode idéer til fortsat udvikling af bibliotekerne.
 
Kulturminister Carina Christensen udtaler:
”Jeg ser bibliotekerne som helt centrale kultur- og videninstitutioner i dagens samfund. Og det skal vi sikre, at de også er i morgendagens samfund. Det udvalg, som vi nu nedsætter, skal derfor have fokus på bibliotekernes fortsatte udvikling. Målet er, at vi fortsat kan indrette vores bibliotekstjenester, så alle får det fulde udbytte. Jeg følger meget opmærksomt bibliotekernes udvikling, og jeg ser frem til at modtage udvalgets anbefalinger i starten af 2010.”
 
Udvalget skal forholde sig til behovet for yderligere udvikling af bibliotekernes digitale infrastruktur, samspillet mellem digitale og traditionelle bibliotekstilbud, modeller for formidling af digital kulturarv og licensbelagte medier, modeller for læring og eksempler på nye partnerskaber.
 
Arbejdet skal respektere den gældende lovgivning og arbejdsdeling mellem staten og kommunerne på biblioteksområdet.
 
Formand for udvalget er direktør Jens Thorhauge fra Styrelsen for Bibliotek og Medier.
Udvalget sammensættes efter udpegning, således at kulturministeren udpeger tre medlemmer, mens KL, Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekschefforeningen, Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Centralbibliotekerne, Bibliotekarforbundet og Børne- og kulturchefforeningen hver udpeger et medlem.
 
Udvalget skal have afsluttet sit arbejde i starten af 2010.
 
Læs kommissorium for udvalget
 
Yderligere oplysninger
Direktør Jens Thorhauge, Styrelsen for Bibliotek og Medier, tlf. 33 73 33 73
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 98