Regeringens finanslov giver kulturen et økonomisk løft i 2019

Kulturen får tilført i alt 504 mio. kr. i de kommende fire år, hvoraf 139 mio. kr. er bevilliget på finansloven 2019. Bevillingerne skal bl.a. give de kulturbærende institutioner i Danmark et økonomisk løft, fremme talentudvikling og styrke den kulturelle dannelse blandt børn og unge. Dertil kommer, at regeringens omprioriteringsbidrag i 2022 bliver tilbageført til kulturområdet.

Kulturminister Mette Bock siger:

"Regeringens finanslovforslag sætter kulturen højt på dagsordenen, og jeg er meget tilfreds med, at vi i 2019 – samlet set – kommer til at tilføre penge til kulturområdet. Med de nye bevillinger vil kunsten og kulturen stå på et stærkere økonomisk fundament, og det vil medføre, at vi de kommende år får bedre muligheder for at lave politiske prioriteringer, så vi bl.a. kan styrke den kulturelle dannelse for børn og unge og give talentudviklingen og de kunstneriske uddannelser et løft. På finansloven afsætter regeringen også midler til en række vigtige reformtiltag, bl.a. på museums- og scenekunstområdet. Det vil komme borgere i hele landet til gode. Endelig har regeringen nu besluttet, at omprioriteringsbidraget i 2022 vil blive tilbageført til kulturområdet."

Foruden regeringens bevilling på i alt 400 mio. kr. til prioriterede kulturelle formål (perioden 2019-2022), som blev offentliggjort i sidste uge (LINK), indeholder regeringens finanslovforslag initiativer for yderligere 104 mio. kr. I tillæg hertil vil omprioriteringsbidraget i 2022 blive tilbageført til kulturområdet. Samlet vil der blive afsat 579 mio. kr. til kulturområdet fra 2019 til 2022. 

Her finder du et samlet overblik over alle prioriterede initiativer på regeringens finanslov

Økonomisk nøgletal

  • De samlede bevillinger til kulturområdet i 2019 udgør i alt 7,2 mia. kr. på regeringens finanslov.
  • Regeringen har på finansloven øremærket 139 mio. kr. til kulturelle formål i 2019. Omprioriteringsbidragets værdi udgør i 2019 i alt 81,4 mio. kr. Forskellen mellem omprioriteringsbidrag og nye midler er dermed 57 mio. kr. i 2019.
  • Regeringen finanslovsforslag afsætter i alt 579 mio. kr. til prioriterede kulturelle formål/indsatser i hele perioden 2019-2022. 
  • Kulturområdet er i de kommende år – som alle store statslige driftsområder – underlagt regeringens omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget (akkumuleret) i perioden 2019-2022 udgør i alt 820 mio. kr.
  • I samme periode (2019-2022) tilføres økonomiske midler til kulturområdet for i alt 579 mio. kr.
  • I 2022 vil omprioriteringsbidraget blive tilbageført til kulturområdet. Omprioriteringsbidraget vil ikke blive tilbageført for Kulturministeriets departement eller Slots- og Kulturstyrelsen. Det er endnu ikke afgjort, hvordan midlerne vil blive prioriteret.

En samlet tabel, der viser bevillingsudviklingen på kulturområdet og omprioriteringsbidragets værdi (akkumuleret) i perioden 2019-2022 er tilgængelig her

Yderligere oplysninger

Kulturministeriet pressetelefon: 22 76 51 16