Regeringens medieudspil skal sikre mere kvalitet til danskerne

Regeringen har i dag fremlagt sit udspil til en ny medieaftale. Udspillet sigter på at skærpe konkurrencen på det elektroniske medieområde og dermed sikre bedre kvalitet til danskerne.

Samtidig indebærer udspillet også en forbedring af DR´s forhold.

Brian Mikkelsen udtaler:

”Det er en af regeringens hovedmålsætninger at sikre den danske befolkning  så mange elektroniske medier af høj kvalitet som muligt. Jeg er derfor glad for at kunne præsentere et udspil, der giver danskerne mere kvalitet og flere valgmuligheder i æteren. ”

Udspillets hovedpunkter er:

   

 • Digitalisering af det jordbaserede sendenet. Det digitale sendenet – bortset fra DRs og TV2s sendemuligheder - skal varetages af en gatekeeper, der på forretningsmæssige vilkår skal drive de sendemuligheder, som Danmark forventer at få tildelt ved den internationale frekvens-konference i næste måned
 • Mere konkurrence på digital radio. Regeringen vil udbyde digitale radiosendemuligheder til kommercielle radiostationer – både landsdækkende og regionale
 • Oprettelse af en Public service-fond på 75 mio. kr. Fonden skal støtte produktion og udsendelse af public service-programmer på andre kanaler end DR
 • Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til digitalisering af udvalgte dele af kulturarven, herunder digitalisering af DR’s arkiver. DR tilføres 75 mio. kr. til formålet 
 • DR tilføres i alt omkring en halv milliard yderligere i licens over de næste fire år
 • DR skal styrke sin drama-produktion, virksomheden i forhold til børn og unge og dækningen af mindre idrætsgrene samt lave flere programmer om kultur og dansk musik
 • DRs bestyrelse professionaliseres
 • Lytternes og seernes redaktør i DR får en mere uafhængig position. Der søges opnået enighed med TV 2 om en tilsvarende ordning for TV 2
 • Bekræftelse af privatiseringen af TV 2
 • Medielicens indføres. Medielicens dækker alle apparater, der kan modtage billedprogrammer og -tjenester. Radiolicensen opretholdes.

Hent hovedpunkter

Hent aftaleteksten

Hent regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf: 3392 3518
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598