Regeringens model for støtte til digitalisering af biograferne

Biografernes digitale udfordring

For at sikre overgangen til digital filmdistribution indføres en løbende digital distributionsstøtte til danske film og en støtteordning for de mindre biografer og art cinemas til investering i digitalt fremviserudstyr.

I en periode på 5 år kan Det Danske Filminstitut yde digital distributionsstøtte til biografernes fremvisning af danske film.

De mindre biografer og art cinemas vil – såfremt de lever op til en række krav om blandt andet repertoire og geografisk placering – i stedet kunne vælge at modtage en engangsstøtte til delfinansiering af digitalt fremviserudstyr.

Det Danske Filminstitut udformer nærmere betingelser for digital distributionsstøtte og engangsstøtte til digitalt fremviserudstyr.

Baggrund

Det forventes, at filmdistributionen bliver digital inden for de næste 2 år. Det kræver, at biograferne har digitalt fremvisningsudstyr.

I dag har 35 pct. af landets biografer mindst én digital sal. Disse biografer dækker 80 pct. af billetsalget. 47 pct. af alle filmvisninger foregår i dag i en digital biograf.

De mindre biografer og art cinemas kan have svært ved selv at løfte udgiften til det digitale udstyr. De har derfor først og fremmest behov for tilskud her og nu til investering i det digitale udstyr.

De store biografer finansierer deres investering ved at biograferne via opsætning af premierefilm opnår et finansieringsbidrag – et såkaldt Virtuel Print Fee (VPF) – fra hovedsageligt de amerikanske distributører ved visning af amerikanske film.

Ud fra et kulturpolitisk ønske om at bevare biografkulturen i hele landet kan det være relevant at sikre en særlig støtte til de mindre biografers digitalisering. Tilsvarende vil tilskud til digital distribution af danske film ligestille dem med amerikanske film, som distribueres med tilskud fra amerikanske producenter og distributører.

Støtteordninger

For at sikre overgangen til digital filmdistribution indføres 1. en løbende digital distributionsstøtte til danske film og 2. en støtteordning for de mindre biografer og art cinemas til investering i digitalt fremviserudstyr. De mindre biografer og art cinemas vil kunne vælge mellem den løbende støtte ved fremvisning af danske film eller en engangsstøtte.

Ordningen finansieres inden for Det Danske Filminstituts ramme i forbindelse med udfasningen af kopistøtteordningen på ca. 7 mio. kr. årligt.

Støtteordning til lokale biografer og art cinemas

Den enkelte biograf kan opnå støtte under forudsætning af, at der foreligger en samlet finansieringsplan for digitaliseringen.

For de lokale biografer kræves dels, at de befinder sig i et afgrænset by/landområde, og at de viser en passende andel danske film. For art cinemas kræves, at de i væsentligt omfang viser ikke-amerikanske film. Støtteordningen er umiddelbart forenelig med EU’s krav til statsstøtte og vurderes at holde sig indenfor rammen af det nuværende EU-regelsæt.

Støtteordningen er åben for alle, der opfylder de på forhånd fastlagte kriterier. Der vil kunne dispenseres fra kriterierne. Det Danske Filminstitut har på baggrund af en analyse af den danske biografsektor udarbejdet følgende forslag til kriterier:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"/?><o:p> </o:p>

Lokale biografer Art cinemas
Bymæssig placering By/landområde med max. 20.000 indbyggere Ingen krav
Andel af foreviste danske film 25 % Ingen krav
Antal foreviste ikke-amerikanske film Ingen krav 60 %

 

Herudover tages der udgangspunkt i, at en biograf defineres ved at have mindst 60 sæder og foreviser mindst 40 filmtitler årligt.

Støtteordningen blive fremadrettet, således at biograferne vil kunne tilpasse sig kriterierne. Desuden vil der kunne dispenseres ud fra ø-hensyn eller andre særlige forhold.

Støtte til  løbende digital distribution af danske film

Hver dansk film, der opsættes i digitalt format, ledsages af en digital distributionsstøtte.

Ordningen vil i støttevilkårene løbende kunne justeres i takt med den digitale udrulning, således at den digitale distributionsstøtte løbende tilpasses de to overordnede målsætninger: Understøttelse af biografdigitaliseringen og spredningen af danske film.

Ud over at virke som støtte til digitalisering vil en digital distributionsstøtte nemlig også være med til at ligestille konkurrencen mellem danske film og amerikanske film ved opsætningen i de store biografer, der modtager VPF-støtte ved opsætning af amerikanske film.

De nærmeste år forventes at være overgangsår, hvor der indenfor Filminstituttets samlede økonomiske ramme skal være plads til at støtte såvel analog som digital distribution af danske film.

Se hovedpunkterne i regeringens udspil til filmaftale 2011-2014 (pdf)

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Michael Jannerup
Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21