Regionale filmfonde kan styrke dansk film

Regionale filmfonde i Danmark kan skabe nye udviklingsmuligheder for dansk film og den danske filmbranche.

Samtidig kan fondene være med til at tiltrække internationale co-produktioner til Danmark – til stor gavn for filmbranchens økonomi og kunstneriske udvikling.

Det er konklusionen i rapporten ”Regionale Filmfonde”, som en gruppe under Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet har udarbejdet og offentliggør i dag. Rapporten giver anvisninger for etableringen og udviklingen af regionale filmfonde i Danmark og kommer også med forslag til nye indsatsområder for fondene. Kulturminister Brian Mikkelsen og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen giver fuld opbakning til nye filmfonde.

”Dansk film har udviklet sig kolossalt – både kunstnerisk og kommercielt. Det er derfor utrolig glædeligt, at der med de regionale filmfondeåbnes for nye finansielle muligheder, der kan understøtte kvaliteten og mangfoldigheden i dansk film. Til glæde for kultur- og erhvervslivet i de respektive regioner. Og til glæde for dansk film og dets publikum” udtaler Brian Mikkelsen.

”Der er ingen tvivl om, at det er et stort arbejde at skabe en velfungerende filmfond. Til gengæld er de regionaløkonomiske perspektiver store. Erfaringerne fra Sverige viser, at en filmfond kan være omdrejningspunkt for stor regional vækst. Filmaktiviteterne skaber omsætning i regionen og dermed grobund for nye virksomheder og flere arbejdspladser,” udtaler Bendt Bendtsen.

Yderligere oplysninger:

Fuldmægtig Katrine Winding, Økonomi- og Erhvervsministeriet 3392 3102
Specialkonsulent Claus Hjorth, Kulturministeriet 3392 3534