Regnskaber online

De danske øresundstoldregnskaber, der er med på UNESCO's liste over verdens umistelig kulturarv, bliver nu tilgængelige online.

I Rigsarkivet i København findes de berømte øresundstoldregnskaber, der er skrevet ned af danske toldere i perioden 1497-1857. Hver gang et skib passerede Kronborg, beregnede tolderne, hvor meget told skipperen skulle betale.

Indblik i handel og søfart på Øresund

Regnskaberne indeholder helt unikke oplysninger om handel og søfart på Øresund, og historikere over hele verden kan bruge dem i deres forskning. Regnskaberne giver mulighed for at gå i detaljer med en enkelt skipper eller havns aktiviteter eller handelen med en bestemt vare, eller man kan undersøge de lange linjer i søfartens og vareudvekslingens historie.

Sound Toll Register Online

Netop nu er første del af en database med alle oplysninger fra øresundstoldregnskaberne lagt ud på internettet på hjemmesiden www.soundtoll.nl.

Publiceringen sker som led i et dansk-hollandsk projekt - Sound Toll Registers Online - der modtager støtte på i alt 1.7 mio euro fra en række hollandske fonde. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Rigsarkivet i København og de hollandske forskningsinstitutioner Rijksuniversiteit Groningen og forskningscentret Tresoar.

Det er planen, at alle regnskaberne fra 1497 til 1857 skal være tilgængelige på nettet inden udgangen af 2013. Dermed vil et dansk - men globalt helt enestående - kildemateriale være gjort let tilgængeligt for alle interesserede.

Læs nyhed på Rigsarkivets hjemmeside

Se soundtoll.nl