Rektor på Rytmisk Musikkonservatorium genansat

Kulturminister Marianne Jelved har i dag genansat Henrik Sveidahl som rektor for Rytmisk Musikkonservatorium.

Henrik Sveidahl er født i 1962 og uddannet på musiker/læreruddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium. Han har desuden en bifagseksamen i musikvidenskab fra Københavns Universitet. Henrik Sveidahl har været ansat på Rytmisk Musikkonservatorium siden 1995, først som uddannelsesleder for musiker- og sanguddannelsen og senere som uddannelsesleder for musiklæreruddannelsen. I 1997 blev han prorektor og i 1999 udviklingsleder. Han har været rektor for konservatoriet siden 2005. Henrik Sveidahl har desuden en alsidig karriere bag sig som musiker.

Rytmisk Musikkonservatorium ligger på Holmen i København og er det yngste musikkonservatorium i Danmark. Det har ca. 200 elever fordelt på syv forskellige uddannelser.

Da rektor for Rytmisk Musikkonservatorium Henrik Sveidahls åremålsansættelse udløber ved udgangen af juli 2013, har stillingen som rektor for konservatoriet været slået op til besættelse pr. 1. august 2013. Henrik Sveidahl ansættes på åremål for fem år.