Renovering af Det Danske Institut i Rom

Kay Fiskers 50 år gamle bygningsværk, som huser Det Danske Kulturinstitut i Rom, renoveres og moderniseres nu for 28 mio. kr. Bag ombygningen står Kulturministeriet, Carlsbergfondet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal.

 

Det Danske Kulturinstitut i Rom. Foto: Schul Landskabsarkitekter

Kulturminister Marianne Jelved udtaler:

”Den gennemgribende modernisering af Kay Fiskers nu snart 50 år gamle bygningsværk vil sikre, at stedet mange år frem fortsat kan fungere som et attraktivt og inspirerende arbejdssted for danske forskere og kunstnere. Jeg vil i denne sammenhæng gerne kvittere for støtten til den danske kulturudveksling, som ydes af Carlsbergfondet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal.” 

Formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher udtaler:

”Det er med stor glæde, at Carlsbergfondet bevilger 12 mio. kr. til renovering og modernisering af Det Danske Institut i Rom. Carlsbergfondet vil gerne sikre, at instituttets ikoniske bygning og indretning fortsat imødekommer ønskerne til en moderne, energirigtig og tidssvarende institution.” 

Direktør for A.P. Møller Fonden Henrik Tvarnø udtaler:

”Det Danske Institut i Rom er ikke bare en særegen og markant bygning, som fortjener at blive vel vedligeholdt. Det er også stedet, hvor en bred vifte af danske kunstnere og videnskabsfolk fortsat vælger at dygtiggøre sig i emner, som Rom og Italien byder på særlig gode muligheder for. Derfor er det en glæde for A.P. Møller Fonden at bidrage til instituttets fremtid.” 

Baggrund

Instituttet har siden 1967 haft til huse i en enestående bygning skænket af Carlsbergfondet og tegnet af arkitekt Kay Fisker. Instituttet fungerer som et attraktivt og inspirerende arbejdssted og en unik ramme om koncerter, udstillinger og konferencer med både dansk, italiensk og international appel. I regi af instituttet har Carlsbergfondet også støttet en række arkæologiske forskningsprojekter i Rom-området. 

Med vedtagelsen af finansloven for 2014 er der bevilget 4 mio. kr. til renovering af Det Danske Institut i Rom. Instituttet står over for en større renovering og modernisering med et samlet budget på knap 28 mio. kr. Renoveringen og moderniseringen omfatter opdatering af utidssvarende klimaanlæg, forbedret isolering af klimaskærmen, udskiftning og ombygning af lamper til nutidige lyskilder. Herudover omfatter renoveringen badeværelser og køkkener samt modernisering af elinstallationer og internetkapacitet. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf. 22 76 51 16