Resultatkontrakter underskrives

Øget samarbejde med erhvervslivet, forskning i dansk design og en større specialisering af de enkelte skoler og uddannelsesinstitutioner. Alt sammen med det klare mål at give de studerende bedre vilkår og bedre muligheder for at få job efter deres uddannelse.

Det er en del af indholdet i de kontrakter, som kulturminister Brian Mikkelsen underskriver i dag med rektorerne for de 16 uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Pressen inviteres til at overvære underskrivelsen, som finder sted kl. 13.00 i Kulturministeriet, Nybrogade 2, København K.

Resultatkontrakterne er en udmøntning af flerårsaftalen for de kunstneriske uddannelser for perioden 2003-06. Flerårsaftalen blev indgået af alle Folketingets partier sidste efterår. Aftalen betyder, at uddannelserne får tilført 265 mio. kr. i nye midler.

Kulturminister Brian Mikkelsen ser frem til samarbejdet om de kunstneriske uddannelser og beskriver underskrivelsen af resultatkontrakterne som ”et vigtigt skridt for alle parter”:

”Nu giver vi hinanden hånden på, at vi kan forbedre Kulturministeriets uddannelser – til glæde for skolerne og hele uddannelsessystemet i almindelighed, men i særdeleshed til glæde for de mange studerende ved de kunstneriske uddannelser. Det er særligt dem, vi har i tankerne med disse tiltag,” udtaler ministeren.

De 16 uddannelser hører under arkitekt- og designskolerne, musikkonservatorierne, Danmarks Biblioteksskole, Den Danske Filmskole, Statens Teaterskole, Kunstakedemiets Billedkunstskole og Kunstakademiets Konservatorskole.

Yderligere oplysninger:

Jakob Høyer, pressechef i Kulturministeriet               33 92 35 98
Charlotte Wilhelmsen, kontorchef i Kulturministeriet   33 92 35 44