16/06/2016

Revision af direktivet om audiovisuelle medietjenester sendes i høring

EU-kommissionen har den 25. maj 2016 fremlagt et forslag til revision af direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVSM-direktivet).

AVMS-direktivet har til formål at sikre den frie bevægelighed af audiovisuelle medietjenester (tv og on demand-tjenester) i EU, beskytte forbrugere samt fremme kulturel mangfoldighed og mediefrihed. Det fremlagte forslag til revision af direktivet har til formål at modernisere direktivet til gavn for mediesektoren og forbrugerne.

Kulturministeriet har sendt forslaget i bred høring med høringsfrist mandag den 15. august 2016