Revisorundersøgelsen af fordyrelsen af DR Byen forsinket

Revisorerne bag revisorundersøgelsen af fordyrelsen af DR Byen har meddelt Kulturministeriet, at undersøgelsesrapporten ikke vil kunne foreligge inden udgangen af 2007 som forudsat, men først i løbet af foråret 2008.

Forsinkelsen skyldes ifølge revisorerne primært et behov for adgang for revisorerne til e-mail-korrespondence mellem nøglepersoner, samt at DR's gennemgang af byggearkiver har været omfattende og tidskrævende.
 
Det har vist sig vanskeligere end forventet at etablere den ønskede mail-adgang, da der bl.a. har været  behov for en ekstraordinær IT-teknisk indsats i form af gendannelse af e-mails. Behovet for adgang til e-mail korrespondance er forøget som følge af at enkelte nøglepersoner, som ikke længere er ansat i DR, ikke har ønsket at lade sig interviewe.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Jeg tager med beklagelse forsinkelsen til efterretning. Og jeg skal også beklage, at der er enkelte nøglepersoner, der har afvist at bidrage til undersøgelsen ved ikke at lade sig interviewe. Nu vil jeg afvente færdiggørelsen af undersøgelsen. Jeg har ikke yderligere kommentarer, før rapporten foreligger.”
 
Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf. 33 92 35 18
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 92 35 98