Rigsarkiv ikke til Odense

Efter møde mellem regeringen og Dansk Folkeparti har regeringen måttet konstatere, at Dansk Folkeparti ikke vil stå ved den aftale, som partiets kulturordfører Louise Frevert har indgået med kulturminister Brian Mikkelsen om at etablere et nyt og fremtidssikret Rigsarkiv med placering i Odense.

Dermed står Rigsarkivets fremtid åben og uafklaret - med en lang række uløste problemer.

”Jeg noterer mig, at Dansk Folkeparti ikke vil stå ved det givne tilsagn, som partiet afgav allerede i begyndelsen af maj - og siden har haft meget skiftende meninger om. Det er beklageligt, fordi planen ifølge vores analyser ville være økonomisk fordelagtig og give den bedste løsning for de danske arkivers fremtid,” fastslår kulturministeren.

Regeringen havde peget på, at Rigsarkivet skulle placeres i Odense for at få en løsning, der løste problemer med pladsmangel i Rigsarkivet i København og på landsarkiverne i Viborg og Åbenrå samt Erhvervsarkivet i Århus. Løsningen var billigere end den tidligere regerings plan om et nyt Rigsarkiv i Ørestaden, som ikke opfyldte moderne arkiverings-teknikker og tilmed ville kræve nye, dyre tilbygninger efter få år.

”Nu foreligger der en ny situation. Det kan blive vanskeligt at finde en ny løsning. Regeringen vil dog gøre sit bedste for at finde en løsning, der sikrer danske arkiver og dansk kulturarv i fremtiden. Og så er det spørgsmålet, hvilke partier der vil være med,” siger Brian Mikkelsen.

Regeringen vil nu overveje og analysere de forskellige muligheder og herefter fremlægge nyt forslag til løsning af pladsproblemerne på Rigsarkivet og landsarkiverne.

Yderligere oplysninger: 

Afdelingschef Poul Bache 40 38 60 85
Pressechef Jakob Høyer 24 69 64 35
Rigsarkivar Johan Peter Noack 38 71 34 11