Rigsarkivet sikrer statens første OPP-kontrakt

Pressemeddelelse udsendt af Kulturministeriet, Statens Arkiver og Slots- og Ejendomsstyrelsen,

Etableringen af Rigsarkivets nye magasiner i København kan nu gå i gang som offentligt-privat partnerskab.

Staten er nu parat til at indgå sin første OPP-kontrakt, efter at den private leverandør, som skal bygge og drive nye magasinbygninger til Statens Arkiver, er fundet. Det er Slots- og Ejendomsstyrelsen, som på statens vegne skal indgå OPP-kontrakten. Styrelsen har sammen med Kulturministeriet og Statens Arkiver udpeget OPP Pihl Arkivet A/S til opgaven, og Folketingets Finansudvalg har torsdag godkendt, at staten indgår en OPP-kontrakt.

OPP Pihl Arkivet A/S skal som OPP-leverandør stå for finansiering, anlæg, bygningsdrift og vedligehold, forsyninger og visse serviceydelser. Organisationsformen indebærer desuden, at OPP Pihl Arkivet A/S bliver ejer af byggeriet i 30 år. Selve den arkivmæssige drift skal som hidtil varetages af Statens Arkiver.
 
Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen udtaler: ”Jeg er meget tilfreds med dagens beslutning. OPP er en ud af flere samarbejdsformer mellem det offentlige og private virksomheder, der kan give nytænkning, højere kvalitet og en effektiv ressourceudnyttelse. Det handler om, at få den offentlige og den private sektor til at gøre det, de hver især er bedst til”.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler: ”Jeg er også glad for, at der nu er givet startskud til at etablere magasinerne til Statens Arkiver, således at vores arkivaliske kulturarv sikres tidssvarende og betryggende opbevaringsforhold. Placeringen på Kalvebod Brygge må betegnes som optimal for brugerne, herunder forskningsnetværket i hovedstaden og centraladministrationen.” 
 
Det er netop en grundtanke i OPP, at den private part, som skal bygge, samtidig påtager sig det fulde ansvar for den efterfølgende drift og dermed også bærer hovedparten af de økonomiske risici. Det giver et klart incitament til at gennemtænke et byggeri så godt som muligt fra starten.
 
Betryggende opbevaringsforhold
Magasinerne til Statens Arkiver omfatter nye bygninger som placeres mellem DSB’s eksisterende bygning Kalvebod Brygge nr. 28-34 og baneterrænet. Nybyggeriet omfatter to højlagermagasiner og en mellembygning under et landskabeligt strøg, mellem DSB-bygningen og højlagermagasinerne. Endvidere indrettes stueetagen i DSB’s eksisterende bygning til brug for administrative funktioner, værksteder, specialmagasiner mv.
 
Staten vurderer, at byggeriet kan tilføre området arkitektonisk kvalitet og identitet. Det landskabelige strøg er grønt, følger intentionerne i lokalplanen og skaber gode overgange mellem de forskellige områder på Kalvebod Brygge.

370 kilometer arkivalier
Det er en væsentlig del af rigets historiske arv, som hermed sikres trygge rammer. Arkiverne skal kunne rumme 370 hyldekilometer arkivalier. Det svarer til, at arkivalierne blev stillet op hele vejen fra København til Ringkøbing via Storebæltsbroen. I en årrække skal Det Kongelige Bibliotek også benytte magasinerne.
Den valgte løsning er på én gang innovativ og totaløkonomisk fornuftig. Løsningen rummer bl.a. et sammenhængende reolkoncept, som er en nyskabelse, samtidig med at de enkelte elementer i systemet er gennemprøvede og velkendte.
 
Rigsarkivar Johan Peter Noack udtaler: ”Det er med en helt usigelig glæde, jeg modtager meddelelsen om, at der nu er grønt lys for første fase af et nyt Rigsarkiv. Med Kulturministeriets Redegørelse om bevaring af kulturarven blev det i 2003 slået fast, at varige betryggende magasiner er det væsentligste fundament overhovedet. Pihlgruppens forslag vil dække behovet for varige betryggende magasiner til 2030. Det er en teknisk avanceret og omkostningseffektiv løsning, som er helt i pagt med fremtidens krav til arkiverne”.
 
OPP Pihl Arkivet A/S forventes at igangsætte byggeriet pr.1. juli 2007, så magasinerne kan være klar til indflytning d. 1. juli 2009. Selve indflytningen forventes at vare halvandet år. 

For yderligere oplysninger:
Slots- og Ejendomsstyrelsen: Projektleder Bente Andersen, 33 92 64 68, mobil 25 15 97 75.
Kulturministeriet: Afdelingschef Steen Kyed, 33 92 98 21.
Statens Arkiver: Rigsarkivar Johan Peter Noack, 33 92 23 35.