Saltvandsindsprøjtning til formidling af NyCirkus i Danmark

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at bevilge 1 mio. kr. til aktiviteter, der skal fremme information og formidling om NyCirkus i Danmark.

 

Tilskuddet gives som en 2-årig bevilling med 500.000 kr. i 2008 og 500.000 kr. i 2009. Tilskuddet bliver i 2008 disponeret af Dansk Artist Forbund til:

     

  • en kortlægning af NyCirkusmiljøet fra midt 80’erne og frem til i dag
  • oprettelse af en web-portal med al information om kompagnier i Danmark, arti-sternes forestillinger og det internationale netværk
  • showcase, billedmateriale mv. produceret til alle danske teaterforeninger ved deres årlige seminar til efteråret

I 2009 følges der op på showcasen for teaterforeningerne med en 1-årig garantiordning til teaterforeningernes og andre arrangørers indkøb af NyCirkus’ forestillinger i teater-sæson 2009/10. Garantiordningen vil blive administreret af Kunstrådets Scenekunstud-valg. Ansøgningsfrist og nærmere oplysninger om garantiordningen vil snarest blive annonceret på Kunststyrelsens hjemmeside www.kunst.dk. Oplysninger om initiativet kan desuden findes på Dansk Artist Forbunds hjemmeside www.artisten.dk.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er glad for at kunne hjælpe formidlingen af NyCirkus i Danmark lidt på vej. Ny-Cirkus har længe været på den internationale scenekunsts dagsorden, og også i Dan-mark foregår der mange spændende og nyskabende aktiviteter inden for NyCirkus. Forhåbentlig kan denne saltvandsindsprøjtning være med til at gøre Nycirkus mere synligt - ikke bare i København men også i resten af landet."

Yderligere oplysninger

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 33 92 35 98/24696435
Kontorchef Karin Marcussen, tlf.: 33 92 90 66