Samarbejde om bæredygtig digital kultur

Et bredt samarbejde mellem Kulturministeriet, RettighedsAlliancen, Teleindustrien og DI ITEK har lanceret kampagnen Share With Care. Som en del af kampagnen samles nu engagerede unge, kreative og specialister på tre camps over efteråre. Første camp løber af stablen i dag i Købehavn.

Kampagnen har sit navn, Share With Care, fordi den handler om vores måde at dele digital musik, film, tv, spil og litteratur på. I en tid, hvor nettet giver unikke muligheder for at dele oplevelser, er det vigtigt, at vi samtidig tager ansvar for at gøre det på en måde, så der også bliver kreative produkter at dele i fremtiden: Vi elsker alle sammen oplevelser, og vi elsker at dele, så det drejer sig om at opleve og dele med omtanke.

Share With Care er grundlæggende en oplysningsindsats, som bl.a. har til formål at oplyse om alle de mange lovlige tjenester, hvor vi kan opleve musik, film, tv, spil og litteratur, samtidig med at vi sikrer, at kunstnere og producenter får betaling for deres arbejde. Kampagnen fokuserer på at gøre det så nemt og naturligt som muligt for os alle at vælge det lovlige alternativ.

Desuden betoner kampagnen, at det er en fælles opgave at være med til at sikre en bæredygtig digital fremtid for kulturen. Den har sin oprindelse i et bredt samarbejde mellem RettighedsAlliancen, Teleindustrien, DI ITEK og Kulturministeriet.

Derfor afholder vi camps

Som en del af kampagnen afholder vi tre camps. Formålet med de tre camps er at skabe et samarbejde mellem unge brugere, kreative og specialister fra brancherne – de skal finde på nye tiltag, som kan være med til at sikre en bæredygtig digital fremtid for kulturen, hvor kreative produkter bliver brugt lovligt. De tre camps er altså en manifestation af, at det er et fælles ansvar af sikre kulturens fremtid.

På de tre camps skal de unge i fællesskab med de kreative og specialisterne udvikle idéer, produkter og kampagner, som kan skabe en digital kultur, der giver værdi for både kunstnere, rettighedshavere og de unge selv. Det er i sagens natur ikke til at sige, hvad der helt præcist kommer ud af det, men det centrale er, at det bliver fælles løsninger, som kan komme os alle sammen til gode. 

Det sker

Ca. 25 unge deltager i hver camp. De kommer fra hele landet og laver forskellige ting til daglig. De unge bliver delt i fem grupper, som kaster sig over at skabe et væld af idéer. Efterfølgende bliver idéerne kvalificeret sammen med specialister, kreative og coaches, så hver gruppe ender med én virkelig god idé til at skabe en bæredygtig digital kultur.

De fem idéer skal have et kunstnerisk udtryk og præsenteres på selve campen samt uploades på Share With Cares Facebook-side. Her får alle i hele Danmark mulighed for at stemme på deres favoritidé.

De to første camps resulterer altså i 10 idéer, og de fire idéer, som samlet får flest stemmer, går videre til finalen – den tredje camp. Her vælger et dommerpanel vinderidéen, og holdet bag får 20.000 kr. og pro-fessionel sparring til at realisere idéen og skubbe kulturens digitale udvikling i en bæredygtig retning.

Praktisk

De tre camps afholdes på tre lørdage i sensommeren og efteråret – hhv. den 31. august, den 14. september og den 12. oktober. Alle dage fra kl. 08.30 til 19.00. Virksomheden DARE2 står for selve afholdelsen, som finder sted i DARE2mansion, Vermundsgade 13-15, 2100 København Ø.

Efter hver camp lægger vi pressefotos på www.sharewithcare.dk, hvor vi også offentliggør en reportage fra dagen, videointerview og beskrivelser af de nye idéer, som er blevet til.

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker mere information om Share With Care, de tre camps eller mulighed for interviews, kan du kontakte Nikoline Olsen, kampagnekonsulent i Share with Care: 30 66 92 50

Du kan også få mere information om kampagnen samt følge de tre camps på Facebook Twitter og Instagram. Du finder vores profiler her:

Facebook: www.facebook.com/ShrWthCr

Instagram: #sharewithcare

Twitter: @SharedWithCare - hashtag for campen: #SWCcamp13