Samaritter og lektiehjælpere bliver nu omfattet af børneattestreglerne

Pr. 1. april er en ny bekendtgørelse trådt i kraft, som medfører, at der fremover også skal indhentes børneattester på samaritter og lektiehjælpere, som har direkte kontakt med børn og unge under 15 år.

Kulturminister Marianne Jelved siger
”Noget af det vigtigste i denne verden er, at vores børn og unge kan føle sig trygge, når de begår sig i skole-, idræts-, og foreningslivet. En velfungerende børneattestordning er med til at sikre dette, og det er derfor væsentligt, at lovgivningen omfatter alle de situationer, hvor indhentelse af børneattester er relevant.”

Om bekendtgørelsen
Formålet med ændringen af bekendtgørelsen er at præcisere, at myndigheder, institutioner og foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressort skal indhente børneattester, når de ansætter eller beskæftiger samaritter og lektiehjælpere. Herudover er formålet at præcisere, at foreninger, der modtager tilskud i henhold til bekendtgørelse om ydelse af tilskud til samfundsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, er omfattet af pligten til at indhente børneattester. Børneattestbekendtgørelse har været i høring frem til den 27. januar 2015.

Yderligere oplysninger
Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16