Satspuljeaftale: 8 mio. kr. til DIF Get2Sport

Parterne bag satspuljeaftalen på socialområdet har besluttet at videreføre integrationsprojektet DIF Get2Sport med 8 mio. kr. over perioden 2016-2017.

DIF Get2Sport er Danmarks Idrætsforbunds integrationsprojekt, der først og fremmest handler om at rekruttere og fastholde frivillige ledere og trænere i foreninger i udsatte boligområder, således at der kan blive skabt en frivillighedskultur, der kan understøtte en aktiv fritid for de lokale børn og unge.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

”Det er en god nyhed for integrationen af børn og unge, at parterne bag satspuljeaftalen har prioriteret at videreføre støtten til DIF Get2Sport og dermed bidrage til at opbygge en frivillighedskultur og et foreningsliv i udsatte boligområder og samtidigt bidrage til integrationsindsatsen. DIF Get2Sport er et fremragende eksempel på, at vi med udgangspunkt i vores styrker – foreningsliv, frivillighed og ildsjæle – kan gøre en indsats for, at alle uanset baggrund kan få foden indenfor i Idrætsdanmark.”

Formand for Danmarks Idrætsforbund Niels Nygaard siger:

”Blandt mange forskellige tiltag på integrationsområdet og i forhold til socialt udsatte børn og unge har DIF Get2Sport vist sig at være et holdbart og konstruktivt bud på at give børn i udsatte boligområder gode oplevelser gennem idræt. DIF Get2Sport har ikke alene haft succes med at få børn og unge ind i foreningerne. DIF Get2Sport har også fokuseret på at fastholde dem, og derfor er det utroligt vigtigt, at denne kurs også fortsætter i de kommende år.” 

Baggrund

DIF Get2Sport har 24 samarbejdsforeninger i udsatte boligområder i 13 kommuner over hele landet. Foruden støtten gennem satspuljemidlerne bidrager kommunerne og Danmarks Idrætsforbund økonomisk til projektet. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16

Chef for Public Affairs Poul Broberg, Danmarks Idrætsforbund, tlf.: 51 26 55 52