Slotte og Kulturejendomme – en ny styrelse er født

Frederik den 8's palæ. Maleri af Morten Scheldes. Foto af Roberto Fortuna

 

Som led i regeringsdannelsen den 3. oktober 2011 blev Slots- og Ejendomsstyrelsens opgaver fordelt mellem Kulturministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

På Kulturministeriets område betyder det, at vi kan byde et nyt ”familiemedlem” velkommen: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Hvorfor denne nye styrelse?
Den nye styrelse har til hovedformål at bevare, drive og vedligeholde en række af statens slotte, haver og øvrige kulturejendomme samt optimere deres anvendelse. Derudover skal styrelsen udvikle og standardisere drift og vedligeholdelse af øvrige kulturejendomme på Kulturministeriets område.

 Formålet med ”SLKE”, som Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme forkortet benævnes, er desuden at sikre en mere effektiv drift af Kulturministeriets ejendomme, for at skabe bedre muligheder for, at kulturinstitutionerne kan koncentrere kræfterne om løsningen af deres kerneopgaver.

I spidsen for den nye styrelse står Anders V. Møller, tidligere økonomidirektør i Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Læs mere om den nye Styrelse for Slotte og Kulturejendomme