Små børns møde med kunst og kultur bliver kortlagt

Kulturministeriet har udpeget Rambøll Management Consulting til at undersøge, i hvilket omfang kunst og kultur indgår i landets dagtilbud, og samtidig udarbejde materiale, der kan inspirere til flere kunst- og kulturprojekter for små børn.

Rambøll Management Consulting har vundet Kulturministeriets udbud og skal nu lave inspirationsmateriale med eksempler på kunst- og kulturtilbud i landets dagtilbud og kortlægge brugen af kunst og kultur i dagtilbuddene. Opgaven er en del af Kulturministeriets strategier for børn og unge.

Rambøll Management Consultings tilbud er et gennemarbejdet og overbevisende oplæg med et undersøgelsesdesign, der kobler kvantitativ og kvalitativ metode med udgangspunkt i et eksisterende partnerskab med Danmarks Evalueringsinstitut i samarbejde med professor Beth Juncker.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Det er vigtigt at få konkret viden om, hvad der er af kunst- og kulturtilbud i små børns hverdag. Vi skal vide mere om, hvad pædagogerne tænker, og hvilke kunst- og kulturtilbud de små børn møder, så vi kan kvalificere aktiviteterne. For der sker meget for de små i kommunerne, men der må gerne ske endnu mere.”

Kortlægningen er tilrettelagt i samarbejde med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Formålet er at kvalificere videre tiltag på området og give faktuel viden, som alle voksne med interesse i kunst og kultur for børn kan bruge som grundlag, når de sætter gang i nye aktiviteter. 

Som en del af udbuddet skal der også laves inspirationsmateriale med gode projekter fra hele landet, der kan inspirere til flere kunst- og kulturprojekter i dagtilbuddene. 

Inspirationskataloget og kortlægningen lanceres i april/maj 2015.

Yderligere oplysninger

Anne-Kristine Mortensen, konsulent i Kulturstyrelsen, tlf. 33 73 33 78

Ole Winther, kontorchef i Kulturstyrelsen, tlf. 28 44 77 94