Socialdemokratiet og Enhedslisten tilslutter sig finanslovsaftalen

Socialdemokratiet og Enhedslisten har besluttet at tiltræde den brede finanslovsaftale på kulturområdet, som regeringen fredag aften indgik med de radikale, SF, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti.

Dermed står alle partier bag aftalen, der over de næste fire år giver 200 millioner kroner til forskellige områder, blandt andet litteraturen, bevaringen af folkeminder, styrkelse af den musikalske fødekæde og styrkelse af designområdet.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598 / 2469 6435