Søg om kulturkufferter med film og bøger Børn mellem 0-9 år med udfordringer

Landets kommuner kan fra 15. november søge om at modtage kulturkufferter med bøger og film til små børn og indskolingsbørn med udfordringer. Med hver kuffert følger et tilskud til et kulturpas til udvalgte kulturtilbud i lokalområdet.

 

Kulturministeriet har som en del af dets strategier for børn og unges møde med kunst og kultur afsat 4 mio. kr. til en ny pulje til kulturkufferter, som er rettet mod dagtilbud, skoler og boligområder, der har mange børn med udfordringer. 

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”For børn med sociale eller andre udfordringer kan det være afgørende at møde kunsten og kulturen og få lov at opleve den sanselighed og mangfoldighed i udtryk, der findes her. Det kan være her igennem de får en succesfuld oplevelse af at være gode til noget eller får nogle nye redskaber til at indgå i fællesskaber med andre. Derfor må sociale og andre forskelle ikke forhindre, at selv små børn har adgang til kunst og kultur.”

Om kulturkufferterne

Kulturkufferterne skal uddeles til hele dagtilbud, indskolinger eller boligområder, så det at modtage en kuffert bliver en fælles oplevelse.

Indholdet i kulturkufferterne er tilpasset børnenes alder og er udvalgt i samarbejde med Det Danske Filminstitut. Det forventes, at de deltagende kommuner og relevante lokale parter samarbejder om fastlæggelse af indholdet i kulturpasset eller kulturklippekortet. Kommunerne skal selv bidrage med ressourcer i form af personale til planlægning af lokalt indhold til kulturpasset eller kulturklippetkortet samt transport i forbindelse med kulturoplevelser.

Læs mere om  puljen og se ansøgningsvejledning

Baggrund for projektet

Kulturministeriet lancerede i maj 2014 en ny børne- og ungestrategi, Det begynder med børn & unge, som skal sikre, at kunst og kultur bliver en del af alle børns opvækst uanset baggrund. Kulturministeriet har i alt afsat 40 mio. kr. til konkrete initiativer, der giver kommuner, kulturinstitutioner og dagtilbud bedre mulighed for at give børnene adgang til både at opleve kultur og selv være aktivt udøvende inden for et kulturelt felt.

Læs Kulturministeriets strategier for børn og unge

Flere oplysninger

Flere oplysninger om kriterier for tildeling og indhold af kulturpas fremgår af den puljebeskrivelse, der sammen med ansøgningsskema og skabeloner til projektbeskrivelse, budget og samarbejdserklæringer er tilgængelige her 

Yderligere oplysninger

Ann Poulsen, specialkonsulent i Kulturstyrelsen, tlf. 3373 3353