Søg om tilskud til projekter der fremmer god praksis i idrættens verden

Vil du udvikle, fremme og implementere god praksis inden for idrættens verden? Erasmus+ åbner for ansøgninger.

Nu kan organisationer ansøge om midler fra puljer under Erasmus+ og få tilskud til projekter, der har som mål at fremme god praksis inden for idrættens verden. Erasmus+ er EU´s uddannelsesprogram for almen uddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse samt ungdom og idræt.

Organisationer kan søge om tilskud til projekter, der tager fat på et eller flere af følgende områder:

  • Bekæmpelse af doping
  • Forebyggelse af matchfixing
  • Forebyggelse af vold, racisme og intolerance inden for idrættens verden
  • Implementering af EU’s politikker på idrætsområdet - blandt andet i forbindelse med folkesundhed, god forvaltningsskik og karriereprogrammer for atleter
  • Fremme af frivilligt arbejde og social inklusion inden for idrættens verden
  • Organisering af idrætsbegivenheder Organisering af idrætsbegivenheder. 

Ansøgningsfristen for at søge om tilskud under Erasmus+: Idræt er den 14. maj 2015 kl. 12.00. 

Læs mere på Ministeriet for uddannelse og forsknings hjemmeside